Aktuality

 • Oznam o riaditeľskom voľne

  Oznam o riaditeľskom voľne

  V súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 oznamujem, že poskytnem žiakom našej školy voľno dňa 16. septembra … Čítať viac
 • Nový školský rok

  Nový školský rok

  Milí žiaci, v pondelok 5. septembra Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu , ktorou začneme nový školský rok. Stretneme sa o 8.45 hod. pre kostolom Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. Tešíme sa najmä na nových prvákov, ktorých privíta ich triedna … Čítať viac
 • Oznam o vydávaní potvrdení 2016/2017

  Oznam o vydávaní potvrdení 2016/2017

  Milí žiaci, naša škola bude pre Vás otvorená v termínoch od 22.8.2016 (pondelok) do 25.8.2016 (štvrtok) a od 30.8.2016 (utorok) do 31.8.2016 (streda) v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. pre potreby potvrdzovania tlačív. Je potrebné priniesť si prázdne … Čítať viac
 • Komisionálne skúšky 2015/2016

  Komisionálne skúšky 2015/2016

  Oznamujeme žiakom našej školy, ktorých čakajú opravné komisionálne skúšky, že tieto sa budú konať dňa 30. augusta 2016 podľa nasledovného harmonogramu: Predmet  dátum čas učebňa Administratíva a korešpondencia 30. august 2016 8:30 č. 31 Anglický jazyk 30. august 2016 9:00 … Čítať viac
 • Poznávame krásy Vysokých Tatier

  Poznávame krásy Vysokých Tatier

  Pred koncom školského roka sa konajú záverečné výlety. My sme sa dohodli, že posledné dni pred prázdninami strávime v Ždiari vo Vysokých Tatrách. Na koncoročný výlet sa zvyčajne teší skoro každý žiak. Oddych, zábava, turistika, vzájomné spoznávanie… Aj takto možno … Čítať viac
 • Nezvyčajná exkurzia – Emilove sady

  Nezvyčajná exkurzia – Emilove sady

  Teoretickú, ekonomickú výučbu sme doplnili zaujímavou exkurziou v ovocinárskej farme v Dvoroch nad Žitavou, v Emilových sadoch. Náš sprievodca p. Broskovič nás previedol jabloňovými, broskyňovými, jahodovými a čerešňovými sadmi. K úspešnej ceste ovocia k zákazníkovi patrí aj spracovanie, distribúcia a … Čítať viac
 • Svet bude iný, vzdelávanie a príprava na povolanie vyžadujú zmenu

  Svet bude iný, vzdelávanie a príprava na povolanie vyžadujú zmenu

  Obchodná akadémia svätého Tomáša Akvinského zorganizovala konferenciu o budúcnosti profesií a vzdelávania. Viedol ju Ján Košturiak,  IPA Slovakia.  Pozorne ho počúvalo viac ako stotridsať účastníkov.   Pozvanie prijali hostia: Anna Verešová, Žaneta Šušoliaková, Ivana Tvrdovská, Dagmar Hoghová,  Iveta Ďurišová,  Štefan Súkeník,  … Čítať viac
 • Diskusný seminár “Chceš mať lepšiu budúcnosť?”

  Diskusný seminár “Chceš mať lepšiu budúcnosť?”

  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského pozýva žiakov, mladých ľudí, rodičov, podnikateľov a zamestnancov na diskusiu o budúcnosti na trhu práce – CHCEŠ MAŤ LEPŠIU BUDÚCNOSŤ?, v pondelok 6. júna 2016 o 15.00 hod. v aule Žilinského diecézneho úradu. Pozvánka PDF … Čítať viac
 • Podnikatelia, spojte sa!

  Podnikatelia, spojte sa!

  Pod týmto názvom sa niesla konferencia, ktorú organizovala spoločnosť IPA Slovakia, zameraná na aktuálne témy v oblasti podnikania. Traja študenti a dvaja pedagógovia sa zúčastnili tohto veľkého stretnutia podnikateľov. Vo svete rýchlych zmien ponúkli skúsení inovátori  nové riešenia pre podnikateľské … Čítať viac
 • Zápis do 1. ročníka šk. roku 2016/2017

  Zápis do 1. ročníka šk. roku 2016/2017

  Pozývame žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky a sú prijatí na Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského na zápis do 1. ročníka šk. roku 2016/2017. Zápis sa uskutoční v utorok 17. mája a stredu 18. mája 2016 od 8.00 – 15.00 … Čítať viac
 • Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/2017

  Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/2017

  Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/2017 Výsledky vo formáte PDF Výsledky vo formáte EXCEL Čítať viac
 • Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači

  Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači

  Dňa 28. apríla 2016 sa našej škole uskutočnila štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. Zúčastnili sa jej žiaci 3. a 4. ročníka v počte 20. Skúška pozostávala z 2 častí: 1. 10-minútový odpis 2. vytvorenie tabuľky a vyhotovenie obchodného … Čítať viac
 • Príprava na prijímacie skúšky 2016

  Príprava na prijímacie skúšky 2016

  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského pozýva záujemcov o štúdium na prípravu na prijímacie skúšky pre školský rok 2016/2017. Príprava z matematiky sa uskutoční v utorok, 3. mája 2016 od 14.30 do 16.30 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry v … Čítať viac
 • Medzi podnikateľmi

  Medzi podnikateľmi

  V príjemnom prostredí kúpeľov Nimnica sa konala kresťanská konferencia pre podnikateľov: “Neboj sa, nie si v tom sám!” Prijali sme pozvanie od organizátorov zúčastniť sa stretnutia s ľuďmi, ktorých  spája podnikanie a viera. Profesor Ján Košturiak, IPA Slovakia, poradca a … Čítať viac
 • Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

  Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

  Riaditeľ Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvisnkého, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina (ďalej OATA) v súlade s § 65 ods. 1 – 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení … Čítať viac

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

 • 041 5656950
 • sekretariat@oata.sk
 • www.oata.sk
 • Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

 • 8.00 - 15.30

List of events