Aktuality

 • Poznávame krásy Vysokých Tatier

  Poznávame krásy Vysokých Tatier

  Pred koncom školského roka sa konajú záverečné výlety. My sme sa dohodli, že posledné dni pred prázdninami strávime v Ždiari vo Vysokých Tatrách. Na koncoročný výlet sa zvyčajne teší skoro každý žiak. Oddych, zábava, turistika, vzájomné spoznávanie… Aj takto možno … Čítať viac
 • Nezvyčajná exkurzia – Emilove sady

  Nezvyčajná exkurzia – Emilove sady

  Teoretickú, ekonomickú výučbu sme doplnili zaujímavou exkurziou v ovocinárskej farme v Dvoroch nad Žitavou, v Emilových sadoch. Náš sprievodca p. Broskovič nás previedol jabloňovými, broskyňovými, jahodovými a čerešňovými sadmi. K úspešnej ceste ovocia k zákazníkovi patrí aj spracovanie, distribúcia a … Čítať viac
 • Svet bude iný, vzdelávanie a príprava na povolanie vyžadujú zmenu

  Svet bude iný, vzdelávanie a príprava na povolanie vyžadujú zmenu

  Obchodná akadémia svätého Tomáša Akvinského zorganizovala konferenciu o budúcnosti profesií a vzdelávania. Viedol ju Ján Košturiak,  IPA Slovakia.  Pozorne ho počúvalo viac ako stotridsať účastníkov.   Pozvanie prijali hostia: Anna Verešová, Žaneta Šušoliaková, Ivana Tvrdovská, Dagmar Hoghová,  Iveta Ďurišová,  Štefan Súkeník,  … Čítať viac
 • Diskusný seminár “Chceš mať lepšiu budúcnosť?”

  Diskusný seminár “Chceš mať lepšiu budúcnosť?”

  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského pozýva žiakov, mladých ľudí, rodičov, podnikateľov a zamestnancov na diskusiu o budúcnosti na trhu práce – CHCEŠ MAŤ LEPŠIU BUDÚCNOSŤ?, v pondelok 6. júna 2016 o 15.00 hod. v aule Žilinského diecézneho úradu. Pozvánka PDF … Čítať viac
 • Podnikatelia, spojte sa!

  Podnikatelia, spojte sa!

  Pod týmto názvom sa niesla konferencia, ktorú organizovala spoločnosť IPA Slovakia, zameraná na aktuálne témy v oblasti podnikania. Traja študenti a dvaja pedagógovia sa zúčastnili tohto veľkého stretnutia podnikateľov. Vo svete rýchlych zmien ponúkli skúsení inovátori  nové riešenia pre podnikateľské … Čítať viac
 • Zápis do 1. ročníka šk. roku 2016/2017

  Zápis do 1. ročníka šk. roku 2016/2017

  Pozývame žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky a sú prijatí na Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského na zápis do 1. ročníka šk. roku 2016/2017. Zápis sa uskutoční v utorok 17. mája a stredu 18. mája 2016 od 8.00 – 15.00 … Čítať viac
 • Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/2017

  Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/2017

  Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/2017 Výsledky vo formáte PDF Výsledky vo formáte EXCEL Čítať viac
 • Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači

  Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači

  Dňa 28. apríla 2016 sa našej škole uskutočnila štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. Zúčastnili sa jej žiaci 3. a 4. ročníka v počte 20. Skúška pozostávala z 2 častí: 1. 10-minútový odpis 2. vytvorenie tabuľky a vyhotovenie obchodného … Čítať viac
 • Príprava na prijímacie skúšky 2016

  Príprava na prijímacie skúšky 2016

  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského pozýva záujemcov o štúdium na prípravu na prijímacie skúšky pre školský rok 2016/2017. Príprava z matematiky sa uskutoční v utorok, 3. mája 2016 od 14.30 do 16.30 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry v … Čítať viac
 • Medzi podnikateľmi

  Medzi podnikateľmi

  V príjemnom prostredí kúpeľov Nimnica sa konala kresťanská konferencia pre podnikateľov: “Neboj sa, nie si v tom sám!” Prijali sme pozvanie od organizátorov zúčastniť sa stretnutia s ľuďmi, ktorých  spája podnikanie a viera. Profesor Ján Košturiak, IPA Slovakia, poradca a … Čítať viac
 • Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

  Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

  Riaditeľ Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvisnkého, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina (ďalej OATA) v súlade s § 65 ods. 1 – 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení … Čítať viac
 • Poskytnutie voľna žiakom – oznam

  Poskytnutie voľna žiakom – oznam

  V súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 oznamujem, že poskytnem žiakom voľno dňa 7. apríla 2016, z … Čítať viac
 • Darujte nám 2% z Vašich daní

  Darujte nám 2% z Vašich daní

  Milí rodičia, bývalí absolventi a priatelia školy! Venujte nám 2% zo svojich daní a pomôžte tak výnimočnej škole. Ako to urobiť? Tu je postup krokov pre pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň … Čítať viac
 • Držíme palce našim maturantom

  Držíme palce našim maturantom

  Milí maturanti. Zajtra začína kolobeh skúšok, ktorý vám má pomôcť vstúpiť do života dospelých. Začíname sv. omšou o 8.15 hod. v našej kaplnke. Ak sa budete chcieť pripraviť na maturity aj vnútorne, je vám k dispozícii páter Sebastián na sv. … Čítať viac
 • Podnikať, prečo nie?

  Podnikať, prečo nie?

  “Mám pre vás zlú správu, nikto vám nedá prácu,” takto, možno pesimisticky, začal príhovor náš hosť pán Ján Košturiak. Hlavnou témou stretnutia našich študentov tretieho ročníka bolo podnikanie. Ako začať, kde hľadať inšpiráciu k podnikaniu , akú marketingovú stratégiu použiť, … Čítať viac
 
 

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

 • 041 5656950
 • sekretariat@oata.sk
 • www.oata.sk
 • Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

 • 8.00 - 15.30