Autodiely – MR s. r. o.

Profil firmy

Firma AUTODIELY – MR, s.r.o. pracuje na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov.


Hlavným predmetom podnikania je maloobchod a veľkoobchod v oblasti náhradných dielov na osobné motorové vozidlá. U nás nájdete autodiely na všetky typy osobných automobilov. Našou snahou je nielen poskytnúť zákazníkom tovar, ktorý si u nás objednajú, ale radi našim zákazníkom poradíme, pomôžeme nájsť správny diel, prípadne odporučíme alternatívy. Ak zákazník okrem ponúkaného sortimentu nájde v ponuke firmy aj to, čo často potrebuje a iní neponúkajú, jeho spokojnosť je o to vyššia. A toto je náš cieľ – spokojnosť zákazníka, ktorú dosahujeme na základe rýchleho vybavenia objednávok a zároveň dovoz náhradných dielov priamo až takmer do miesta bydliska zákazníka.


Okrem tovaru ponúkame i služby. V súčasnosti sa program firmy rozšíril o opravu havarovaných vozidiel, lakovanie dielov, čistenie interiéru vozidla, zváranie a opravu plastov. Sprostredkujeme tiež prihlásenie/odhlásenie vozidiel z evidencie, prípravu a realizáciu vozidiel na STK, EK, KO a taktiež vieme sprostredkovať uzatváranie poistenia vozidla – PZP/havarijné.


Stratégia firmy ponúka okrem poradenských služieb, dodanie tovaru, opravy aj spoluprácu so zákazníkom, ktorý si sám na zahraničných prehliadačoch nájde diel, ktorý potrebuje. Naša firma mu daný produkt objedná a vie doručiť na Slovensko, pričom zákazník si preň príde len na predajňu. Počas rokov, od kedy firma existuje, predajňa prešla modernizáciou reprezentatívnych priestorov firmy – predajne aj nášho autoparku.


Logistiku dodávok náhradných dielov, prípadný servis riešime vlastnou autodopravou. Každú stredu a sobotu robíme rozvoz vybavených objednávok zo Žiliny smerom na Trenčín do Bratislavy a odtiaľ sa vraciame cez Nitru späť do Žiliny. Do vzdialenejších miest dodávame tovar prostredníctvom zmluvných kuriérskych spoločnosti, prípadne iným spôsobom po dohode so zákazníkom.
Prevádzkujeme kamennú predajňu v Považskom Chlmci, na eshope www.autodiely-mr.sk a nájdete nás aj na Facebook-ovej stránke Autodiely-MR, s. r. o., či Instagrame.


Našou víziou je poskytovať zákazníkom v automobilovom priemysle nielen kvalitné a spoľahlivé služby, ale nakoľko nároky zákazníkov sú čím ďalej vyššie, našou snahou je individuálny prístup a trpezlivosť pri špecifikácii potrebných dielov a služieb. Hoci zlaté pravidlo podnikania „Náš zákazník – náš pán“ je pre nás kľúčové – v dnešnej dobe je čím ďalej, tým ťažšie uspokojiť náročného zákazníka.

Dlhodobo spolupracujeme so strednými školami vo forme poskytovania praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe :

  • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
  • Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina

Spoluprácou so školami sú naši študenti počas absolvovania odbornej praxe priamo v centre diania, kde majú možnosť sledovať výkon povolania v praxi. Študenti OATA počas absolvovania praxe sú zapojení do administratívnych prác spojených z bežnou rutinou práce podkladov pre účtovníctvo, styk s verejnosťou, elektronické spracovanie zásielok bežnej pošty, ale aj kuriérskych spoločností, práca s pokladňou, Internet banking, tvorba základných dokumentov ako sú žiadosť, splnomocnenie, tvorba a výpoveď zmlúv a ďalšie administratívne práce.


Čo sa týka učňov zo stavebnej školy, tí sú uvedení do základov práce v sklade, tiež v styku zo zákazníkom ako aj využívania IT technológií v praxi. Všetci študenti sú v reálnom priestore, či už podnikania alebo výkonu povolania. Našich študentov sa snažíme učiť formou skúsenosti a fakt, že niekedy teória zo školy je odlišná od praxe a začiatky sú ťažké, si vyskúšajú na vlastnej koži.
Študenti sú pod dohľadom zamestnanca firmy.

Mgr. Ľubica Vaňovičová, pracuje pre firmu na pozícii Prokurista spoločnosti. Okrem iného je to osoba s pedagogickým vzdelaním pre základne a stredné školstvo s aprobáciou slovenský jazyk a etická výchova, čo dáva záruku dostatočného pedagogického prístupu k študentom, s bonusmi ako je:

dohľad nad správnou gramatikou slovenské jazyka
poskytuje študentom etický rozhľad s dôrazom na učenie k prosociálnemu prístupu k pracovnému týmu a k zákazníkom
dohliada na používanie základných spoločensky uznávaných hodnôt človeka v bežnej praxi
je absolventkou rôznych školení v inováciách pre podnikateľské prostredie
zúčastňuje sa školení poriadaných rôznymi spoločnosťami pri novelách zákonov pre podnikateľov.

Veríme, že aj študenti tejto školy, ktorá bola ochotná s nami nadviazať spoluprácu v systéme duálneho vzdelávania v duchu kresťanských hodnôt, budú aj našim prístupom a ponúknutými možnosťami zodpovedné osoby, pripravené na povolanie nielen v teoretickej rovine, ale prispejeme k rozvoju osobnosti študenta v oblasti praktických zručností a tým ho motivujeme k jeho neustálemu procesu sebarozvoja osobnosti ako takej, vo všetkých oblastiach života.
Naša firma prešla schvaľovacím procesom RUZ, pričom získala oprávnenie k spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, spracovaný v zmysle Opatrení Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, ktoré boli prijaté 11.03.2020 na základe uznesenia Vlády SR č. 111 z 11.03.2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie, uznesenia Vlády SR č. 114 z 15.03.2020 o vyhlásení núdzového stavu a na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2.
Na našej webovej stránke nájdete všetky náležité firemné dokumenty:

  • Podmienky ochrany osobných údajov firmy
  • Všeobecné obchodné podmienky firmy a iné.

Vo všetkých priestoroch spoločnosti zabezpečujeme denne dôslednú dezinfekciu priestorov

• denne zabezpečujeme umývanie spoločných priestorov na všetkých pracoviskách dezinfekčnými prostriedkami,
• zabezpečujeme dezinfekciu používaného náradia predovšetkým tých častí, ktoré sa dostávajú do kontaktu s pokožkou zamestnanca
• zamestnanci majú povinnosť dbať na zvýšenú hygienu častejším umývaním rúk.
• spoločnosť obmedzila a pozastavila pracovné návštevy, osobné pohovory a pracovné stretnutia v priestoroch spoločnosti na nevyhnutné minimum
• zákazníci, ktorí vstupujú do priestorov spoločnosti sú povinní nosiť ochranné rúška a majú zákaz pohybovať sa v priestoroch spoločnosti okrem nevyhnutných úkonov súvisiacich s nakládkou a vykládkou tovaru .