Scroll Top

Harmonogram prijímacích skúšok 2024

Milí deviataci,

2. mája 2024 (štvrtok – 1. termín) a 6. mája 2024 (utorok – 2. termín) sa uskutočnia prijímacie skúšky na štúdium na našej škole podľa nasledujúceho harmonogramu:

  • Registrácia účastníkov 8.00 – 8.45 hod. na 1. poschodí školy.
  • Úvodné pokyny v triedach 8.50 – 9.00 hod.
  • Test z matematiky (9.00 – 10.00 hod.)
  • Prestávka 20 min.
  • Test zo slovenského jazyka a literatúry (10.20 – 11.20 hod.).

Pri registrácii sa preukážete občianskym preukazom alebo iným vhodným dokladom (napr. cestovným pasom a pod.).

Na test z matematiky je potrebné doniesť jednoduchú kalkulačku (bez zlomkov a funkcií).

Žiaci so ŠVVP budú mať predĺžený čas na vypracovanie zadaní.

Do budovy školy nebudú mať prístup rodičia ani rodinní príslušníci.

Pokiaľ sa prijímacích skúšok zo zdravotných dôvodov nebudete môcť zúčastniť, je potrebné o tom vopred informovať riaditeľa školy, najneskôr však v deň konania skúšok do 8.00 hod.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 22. mája na internetovej stránke školy pod kódom, ktorý Vám bol oznámený v pozvánke na prijímacie skúšky a cez Edupage.

Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke v časti PRIJÍMACIE KONANIE

Držíme Vám palce!