Hľadáme učiteľa odborných predmetov

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO UČITEĽA STREDNEJ ŠKOLY

Aprobácia
Odborné ekonomické predmety

Termín nástupu
01.09.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.06.2023

Rozsah úväzku
100%, vyučovanie predmetov účtovníctvo a ekonomické cvičenia

Miesto výkonu práce
Vysokoškolákov 13, Žilina

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky
Skúsenosť práce s účtovnými programami KROS – Alfa, Omega, Olymp je výhodou.  

Žiadosť zaslať na adresu sekretariat@oata.sk s prílohami:
–   profesijný štruktúrovaný životopis
–   motivačný list
–   kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina
www.oata.sk
0415656950

KONTAKTNÁ OSOBA
Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
0910 842 681