Scroll Top

Imatrikulácie našich prvákov

S úsmevom na tvári a radosťou v srdci sme vítali našich prvákov na našich

Imatrikuláciách! 🌟 Naši noví študenti boli rozdelení do skupín a odhadovali tajný kód, ktorý ich priviedol k tajomstvu našej školy. 🤫🔍 Nadšení prváci sa predstavili v rôznych maskách, čo dodalo celému dňu ešte väčšiu zábavu a farbu! 🎭🎉

Milí prváci, vitajte v rodine OATA! 📚💼

#OATA #ObchodnaAkademia #Imatrikulacie #StrednaSkola #StudujOATA #VitajtePrvaci 🤗🎒📷