Scroll Top

Oznam o poskytnutí voľna pre žiakov z prevádzkových dôvodov

V súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 Vám oznamujem, že poskytnem žiakom voľno dňa 18. novembra 2022 z prevádzkových dôvodov.

Riadne vyučovanie sa začne v stredu 16. septembra 2022.

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy