Slávnostný začiatok školského roka 2022 2023

Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia,

veríme, že sa všetci spoločne tešíme na začiatok školského roka, ktorý začne 5. septembra 2022 o 8.30 hod. v budove školy. Následne sa spoločne presunieme do Kostola sv. Barbory v centre mesta, kde budeme mať slávnostnú sv. omšu o 10.00 hod. Pravdepodobné ukončenie bude cca. o 11.00 hod. na Mariánskom námestí.

Prosíme vás aby ste pred nástupom do školy odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez Edupage v sekcii Žiadosti / Vyhlásenia alebo písomne svojmu triednemu učiteľovi (formulár je na odkaze https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf).

Tešíme sa na vás!

S pozdravom tím OATA