Scroll Top

Úspech na IDEATONE 2023

Na prvom IDEATONe mladých 2023 V Žilinskom kraji 🤸 v Sobášnom paláci v Bytči sa podarilo zhromaždiť mladých ľudí a odštartovať maratón mládežníckych myšlienok a nápadov 💁‍♂️.

Ideatony sú stelesnením veľkého brainstormingu, nápadov a ukážky tímového ducha. Podujatie je určené žiakom stredných škôl a mladým ľuďom v Žilinskom kraji, ktorí majú záujem rozvíjať svoje zručnosti vo vytváraní projektov, projektových stratégií a zdokonaľovať prezentačné zručnosti. 👉Cieľom tohtoročného Ideatonu bolo vytvoriť päťčlenné tímy a spoločne nájsť riešenia na konkrétne zadania.

Sme hrdí na našich prvákov – Sofiu Lietavcovú, Dianu Pustajovú, Marianu Stachovú, Miriam Václavíkovú a Jakuba Podhányiho, ktorí v kategórii “Návrat absolventov so zahraničnou skúsenosťou do regiónu” obsadili 🥉tretie miesto.