Scroll Top

Veľtrh cvičných firiem

V dňoch 15.11. a 16.11. 2021 sa naša firma zúčastnila veľtrhu cvičných firiem v rámci voliteľného predmetu Cvičná firma. Na tento veľtrh sme sa aktívne pripravovali od začiatku školského roku 2021/2022. Vynaložili sme obrovské úsilie, aby sme boli úspešní na tohtoročnom veľtrhu.

Bolo nám cťou, že práve my sme sa zúčastnili po dlhšom čase na veľtrhu cvičných firiem a mohli sme reprezentovať našu školu a zároveň sme aj mohli  obchodovať s našimi produktami.

Pôvodne veľtrh cvičných firiem sa mál konať prezenčne v Gbeľanoch, ale vzhľadom na vtedajšiu, zlú pandemickú situáciu sa veľtrh konal online. Bolo by väčším zážitkom si veľtrh cvičných firiem užiť prezenčne, ale aj tak sme sa snažili, čo najviac obchodovať s ostatnými spoločnosťami. Podarilo sa nám „predať“ veľa našich produktov, ktoré predstavujú tržby do našej spoločnosti na ďalšiu činnosť spoločnosti BULLIERS.

Boris Brath
riaditeľ CFA
BULLIERS, s. r. o.