Začíname nový školský rok

Milí OAŤÁCI,

už teraz sa tešíme na stretnutie v novom školskom roku 2023/2024.

Začneme 4. septembra 2023 vo svojich triedach o 8.30 hod. Potom sa spoločne presunieme do Kostola sv. Barbory v centre mesta, kde budeme mať slávnostnú sv. omšu o 10.00 hod.

Pravdepodobné ukončenie bude okolo 11.30 hod. na Mariánskom námestí s Vašimi triednymi učiteľmi.

Tešíme sa na vás!

S pozdravom

tím OATA