Scroll Top

Zápas o slobodu

🗓️ Na OATE sme nedávno usporiadali podujatie ‘Zápas o slobodu’ a pripomenuli si boj o slobodu a demokraciu v období od 1948 do 1989. Žiaci formou scénok, dobových sprievodov a diskusií prezentovali autentické úryvky z obdobia socializmu. Tešíme sa, že sme medzi sebou privítali aj hostí Vandu Tuchyňovú, Ľubomíra Bechného a Eugena Cagáňa a ďakujeme za ich prínosný pohľad na udalosti z novembra 89. Súčasťou podujatia bola tiež expozícia dobových predmetov! 👏🎭📚🌟🕰️

#zápasoslobodu #november89 #demokracia #spomienky #oatazilina #obchodnáakadémia @lubobechny @vandatuchynova