vdod

14 dec: Pozvánka na virtuálny Deň otvorených dverí

Srdečne vás pozývame na virtuálny Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline, ktorý spustíme v stredu 16. decembra 2020 od 16.00 hod. Budete sa môcť porozprávať s našimi žiakmi, pozrieť si ukážky z našich hodín a pýtať sa na to, čo vás najviac zaujíma. Tiež spustíme živé video na Instagrame a predstavíme vám v ňom našu školu. Viac informácií nájdete na https://oata.sk/virtualny-den-otvorenych-dveri/ Tešíme sa na vás!

tavac

15 jún: Vizualizácia v online svete výučby na OATA

Vizualizácia v online svete výučby bola téma vzájomného zdieľania učiteľov OATA.  Na webinári sme sa zaoberali aplikáciami myšlienkových a pojmových máp, elektronickou nástenkou padlet a praktickými ukážkami prác študentov. Na seminár nás pozvala kolegyňa Renáta Fogeltonová, ktorá je súčasťou vzdelávacieho občianskeho združenia  Cesty k podnikaniu a je zároveň úspešnou absolventkou vzdelávacieho programu Individuálny rozvojový program učiteľa organizácie LEAF. Ďakujeme za podnetný čas a za ďalšie inšpirácie vo vzdelávaní na našej škole. Tím OATA

06 máj: Kritéria prijímacieho konania – aktualizované

Na základe rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a v súlade podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje riaditeľ školy kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. Kritéria prijímacieho konania (verzia PDF) – stiahnuťPríloha č. 1 (verzia DOC) – stiahnuťPríloha č. 1 (verzia PDF) – stiahnuť Ďalšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/ Pre viac informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese…

opatrenia_hodnotenie

16 apr: Opatrenia na hodnotenie žiakov

Na základe usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie  spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a prerokovania a schválenia v Pedagogickej rade Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského boli na hodnotenie žiakov prijaté nasledovné opatrenia: Telesná výchova nebude klasifikovaná Predmet telesná výchova nebude v 2. polroku šk. roka 2019/2020 klasifikovaný. Žiaci budú hodnotení slovom absolvoval. Online hodiny cez Google Hangouts Meet Učitelia majú povinnosť aspoň jedenkrát týždenne vyučovať prostredníctvom online programu Google Meet, na ktorý má škola vzdelávaciu licenciu. Táto hodina musí…

25 mar: Informácie o organizácii školského roka a príjímacích skúšok

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktujte riaditeľa školy na 0910 842 681 alebo riaditel@oata.sk Školy ostanú zatvorené až do odvolania. “Písomné maturity” sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda “ústne maturity“, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií. Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája…

odvazne-srdce---juraj-vojta

23 mar: Kniha Odvážne srdce zdarma na stiahnutie

Milé OAŤÁCI, pokiaľ by ste sa chceli v týchto náročných časoch ponoriť do sveta fantasy žilinský autor Juraj Vojtáš ponúka pre vás prvý diel svojej trilógie zdarma na stiahnutie. Odvážne srdce je pôvodný slovenský román žánru fantasy, ktorý okrem napínavého príbehu prináša aj zaujímavé témy otcovskej lásky, silu obety, priateľstva, cti a odvahy a dôležitosť aj v ťažkých momentoch rozhodovať sa správne a byť ochotný brániť svoju lásku. Rozhovor s autorom knihy na portáli Za stolom Kontaktujte Juraja Vojtáša na FB

15 mar: Oznam o prerušení vyučovania z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu COVID-19

Dobrý deň,na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a Ústredného krízového štábu v rámci prevencie pred šírením nového koronavírusu COVID-19 bude prerušené vyučovanie na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Učenie žiakov bude na základe usmernenia MŠVVaŠ zabezpečené elektronicky, a to najmä prostredníctvom školského systému aSc Edupage a iných. O ďalších zmenách vás budeme priebežne informovať. V prípade otázok nás kontaktujte na +421910842681 alebo sekretariat@oata.sk. S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy Usmernenie MŠVVaŠ z 12. marca 2020