Duchovné aktivity

SpoločnéFoto

Duchovná obnova – Vysoká nad Uhom

Čo povedať k duchovnej obnove triedy 1. A, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20.-21. júna 2019 vo Vysokej nad Uhom? Vo Vysokej nad Uhom sa narodila a žila Anka Kolesárová, ktorá bola vyhlásená za mučeníčku čistoty. Navštívili sme jej hrob, kde otec Tomáš pútavo rozprával o jej živote prežiarenom láskou k ľuďom i k Bohu. Od večera až do nasledujúceho dňa sa nám venoval otec Pavol Hudák. Dlhé roky sa venuje vzťahom, mladým ľuďom i manželom. Celú svoju prednášku zameral na to, ako budovať vzťahy, čo robiť, aby vznikli krásne vzťahy a vyhlo sa čo najviac zraneniam. Teraz majú…

T4

Púť katolíckych škôl Žilinskej diecézy 2019

Turzovka. Hora Živčáková. Púť katolíckych škôl. Mnohí sa na túto už tradičnú akciu veľmi tešíme. Stretnutie aj iných cirkevných škôl má svoju výnimočnosť. Vo štvrtok 30. mája 2019 s nadšením nasadlo do autobusu 43 žiakov. Neprekážala nám ani nepriazeň počasia, veď spoločenstvo je nadovšetko. Po príchode do Turzovky-Korne sme vystúpili na horu Živčáková. Niektorí to zvládli za 20 minút, tým pomalším to trvalo trištvrte hodinu. O 11-tej hodine začala slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána. Hlavným celebrantom bol Otec biskup Tomáš. Hlavnou myšlienkou homílie bolo snívať v spoločenstve s Ježišom. Atmosféra bola…

DSC_1031

Duchovná krása v rozkvitnutých Košiciach

Na minuloročnej duchovnej obnove v priestoroch našej školy zaznelo  pozvanie od sestry Blažeji z Kongregácie sestier dominikánok na návštevu do výtvarného ateliéru v priestoroch košického Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. Slovo dalo slovo a my sme sa v piatok 26.4.2019 vybrali do Košíc vlakom. Hneď po príchode sme sa príjemnou prechádzkou centrom mesta dostali do budovy Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, kde nás veľmi srdečne privítala sestra Blažeja. Strávili sme s ňou príjemné hodiny, počas ktorých sme sa dozvedeli o gymnáziu veľa zaujímavých vecí a taktiež sme si mohli vyskúšať namaľovať (vytvoriť) malé dielka na tému…

DSC_0516

Milión detí sa modlí ruženec

Opäť nastal 18. október – „Milión detí sa modlí ruženec“ – tradičný deň venovaný modlitbe za pokoj ľudského srdca a mier v mestách a krajinách. Aj tento rok sa celá naša škola pridala k tejto výzve a malým percentom napomohla k zvýšeniu počtu detí, ktoré sa modlia za nevinné obete vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof. Začali sme hneď po 8. hodine ráno vždy po jednej triede. Žiaci a učitelia sa pri modlitbe rozjímavého radostného ruženca striedali po jednotlivých desiatkoch. Na záver sme sa všetci pomodlili modlitbu Zasvätenia sa Panne Márii. Po odchode zo školskej kaplnky sme cítili silu…

IMG_20180923_104801144_HDR

Putovali sme na vrch Butkov

Púť ako prejav vďaky a prosby o požehnanie pre OATU. Aj tak sa dá pomenovať spoločné putovanie, na ktoré sa podujali zamestnanci a priatelia našej školy. Spolu s našim duchovným otcom, dominikánom pátrom Michalom Krovinom sme sa v nedeľu 23. septembra vydali z Ladiec v Považskom podolí do najmladšieho pútnického miesta na Slovensku – Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva. Počas modlitby krížovej cesty sme zverili všetky trápenia a problémy Kristovi, aby sme na vrchu Butkov spoločne slávili Eucharistiu. Ďakujeme za vytvorenie inšpirujúceho spoločenstva a za silný duchovný zážitok. Odkaz na živé vysielanie z Butkova

DSC_0285

Návšteva komunity Cenacolo

Život na našej škole je zameraný nielen na štúdium, ale aj osobný či duchovný rast žiakov a učiteľov. Obohatením duchovného života bola určite návšteva slovenského centra komunity Cenacolo, ktorá sa uskutočnila v stredu 30. mája 2018. Komunita sa zrodila v júli roku 1983 vďaka rehoľnej sestre Elvíre Petrozzi, ktorá chcela darovať svoj život Bohu na osoh, predovšetkým službe narkomanom a všetkým strateným mladým ľuďom. Sídlo komunity sa nachádza v Saluzze v Taliansku. V súčasnosti má komunita viac ako päťdesiat centier nachádzajúcich sa v pätnástich krajinách sveta. Svoje pocity z návštevy podrobnejšie vyjadrila Vladimíra Belčíková z II….

T-3

Diecézna púť katolíckych škôl na horu Živčáková

Stalo sa tradíciou, že každoročne sa katolícke školy Žilinskej diecézy stretávajú na svätej omši so svojím pastierom na hore Živčáková v Turzovke. Vo štvrtok 10. mája 2018 na sviatok Nanebovstúpenia Pána aj zástupcovia našej školy putovali, aby sa pridali k iným školám diecézy. Naším úmyslom bolo vytvoriť spolu s nimi spoločenstvo a nechať sa zasiahnuť láskou Nanebovstúpeného Pána. Ježiš Kristus, ktorý sa v tento deň pripojil k svojmu nebeskému Otcovi, nám doprial aj nádherné počasie. Veríme, že Duch Svätý, ktorého sviatok oslávime o desať dní, prežiari srdcia všetkých našich žiakov,…

DSC_1113

Duchovná obnova prvákov „Hľadanie vnútornej krásy cez umenie“

Naši prváci zažili inovatívnu formu duchovnej obnovy. Viedla ju sestra Blažeja, ktorá k nám na OATU prišla z Kongregácie sestier dominikánok sídliacej v Petrovanoch pri Prešove. Žiaci mali prostredníctvom kresieb a hliny vyjadriť stav svojho vnútra a musíme povedať, že pracovali usilovne a zanietene. Podarili sa im veľmi pekné kresby a výtvory z hliny, ktoré prezentovali v kaplnke školy počas sv. omše. Sestre Blažeji patrí veľká vďaka za vytvorenie príjemnej tvorivej atmosféry a pátrovi Michalovi za pomoc a duchovnú podporu a službu. [envira-gallery id=“9556″]