Marketing

online_marketing

Zaži otvorenú online hodinu marketingu

Milí deviataci, pokiaľ chcete nahliadnuť do toho, ako vyzerá štúdium na OATE ponúkame vám možnosť zúčastniť sa otvorenej online hodiny marketingu s témou “Emócie a marketing – čo majú spoločné?”, ktorú bude viesť p. učiteľ odborných predmetov a skúsený lektor v oblasti finančnej gramotnosti Dávid Vrtaňa. Hodina sa uskutoční v utorok 12. mája 2020 o 15.00 hod. Po prihlásení vo formulári vám príde e-mail s kódom a návodom na pripojenie. Tešíme sa na stretnutie!

spolocna

Polročné prezentácie študentov marketingu

Novinkou v našej škole bola realizácia tzv. ,,polročných prezentácií” študentov predmetu marketing, ktorí prvý polrok usilovne pracovali na analýze marketingového portfólia navzájom konkurenčných značiek. Žiaci triedy III.A analyzovali značky Starbucks, Costa Coffee, Dunkin Donuts a Mc Café. V rámci analýzy robili produktové portfólio, distribučné cesty, komunikačné kanály, SWOT analýzu a Ansoffovu maticu. Jednotlivé výsledky si v mesiaci január prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, žiakmi druhého ročníka a 3-člennou komisiou. Tá ich v závere ohodnotila známkami za ich tvrdú a usilovnú prácu.