Projekty

oata

Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ – kód projektu: 312011ACM6. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci projektu absolvujú workshopy, online webináre a konzultácie s odbornými lektormi v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Žiaci získajú vedomosti a skúsenosti v problematike osobných financií, investovania, sporenia a všeobecného hospodárenia s peniazmi. Každý žiak po absolvovaní všetkých…

185470609_326318598909478_7809059036167325649_n

Pokračujeme v projekte Zjednotená spoločnosť

Dňa 12. 05. 2021 naši žiaci z 3.A a 1.B prezentovali 1. časť projektu Zjednotená spoločnosť, ktorú finančne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia. V rámci projektu naši žiaci zrealizovali workshop pre deti zo Spojenej internátnej školy v Žiline. Počas workshopu deťom povedali informácie o sebarealizácií, hodnotách a potrebách. Taktiež deťom bližšie priblížili zmysel tvorby osobného cashflow a rozpočtu domácnosti a rozprávali o rôznych ekonomických pojmoch. Prezentovanie sme spojili aj s úlohami, ktoré boli pripravené v brožúre. Žiaci sa aktívne zapájali do riešenia úloh, ktoré zvládli veľmi dobre. 

zjednotena-spolocnost

Projekt Zjednotená spoločnosť vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia

Dňa 29. 10. 2020 získala naša škola Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského finančnú podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Zjednotená spoločnosť v sume 1000 €. Informáciu o podpore našej školy zdieľala spoločnosť na svojej internetovej stránke V rámci projektu zrealizujú vybraní žiaci našej školy sériu interaktívnych a zaujímavých workshopov pre detí z Centier pre rodiny a deti a pre deti zo Spojenej školy internátne. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená aj krátkou publikáciou, ktorá bude zameraná na podporu podnikania, rozbehu vlastného nápadu, finančnej a čitateľskej gramotnosti. Projektom poukážeme…

MG_3813

No money, not funny

Testy aj prieskumy potvrdzujú, že úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je stále nedostatočná. Naši žiaci vymysleli spôsob, ako hravou formou posilniť úroveň vzdelávania vo finančnej gramotnosti. 9. decembra uviedli do života novú spoločenskú stolovú hru „NO MONEY, NOT FUNNY“. Pri uvedení hry do života stáli učiteľ odborných predmetov Ing. Dávid Vrtaňa a riaditeľ školy Mgr. Juraj Gregor. Vznik spoločenskej hry finančne podporila Nadácia Poštovej banky grantom vo výške 3500,- € a desiati žiaci z 2. a 3. ročníka na nej pracovali vo svojom voľnom čase počas celého školského roka. Zámerom autorov je, aby sa…

DSC_0207

Z hlbín do výšok Ostravy

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ ,,Povolanie podnikateľ“ sme navštívili s partnerskou školou Biskupské gymnázium v Ostrave banícke múzeum Landek park a Dolní Vítkovice. Vypočuli sme si zaujímavý výklad o banských záchranároch a videli sme vývoj záchranárskej techniky a hlavne odvážnosť tohto povolania. „Sfárali“ sme do podzemia, kde sme vnímali ťažkú prácu podzemného remesla. Po obednom oddychu sme navštívili Dolní Vítkovice, kde nám odborný sprievodca priblížil výrobu ocele. Najväčší zážitok sme mali z vyhliadkovej veže nad Ostravou. Z celého srdca ďakujeme Biskupskému gymnáziu v Ostrave za výnimočný zážitok a tešíme sa na pokračovanie projektu na Slovensku….

SAV-010-Tehlicka2018-banner-1200x628-v01

OATA pomáha ľuďom v núdzi

Vďaka iniciatíve predsedníčky žiackej školskej rady Henriety Obertovej sa OATA v tomto školskom roku zapojila do 13. ročníka zbierky Tehlička pre Afriku. Na Slovensku ju organizujú Saleziáni don Bosca prostredníctvom občianskeho združenia SAVIO. Zbierka prebiehala počas celého pôstneho obdobia a vyvrcholila na Veľkonočnú nedeľu, t. j. 1. apríla 2018. Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu miestnym obyvateľom získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvyšovať povedomie dôležitosti vzdelania pre všetkých. Tento rok prispeli žiaci i učitelia na pomoc ľuďom v Afrike sumou 317 €. Zbierka na našej škole bola spojená s…

banner-k-poli-politicka-participacia-V2

Spolupráca s FF KU v Ružomberku v rámci grantu Jean Monnet Module

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského už druhý rok spolupracuje s Katedrou politológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Projekt, ktorého cieľom je podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí, sa tento rok sústredí na tému „Ako porozumieť Európskej únii a prečo na tom záleží?“ Stredoškolákom na tieto otázky vo svojich prezentáciách odpovedali univerzitní učitelia Ivan Koniar a Andrea Božeková. Prvá prezentácia sa zameriavala na to, prečo je EÚ dôležitá a čo nám môže ponúknuť, druhá na autentické líderstvo mládeže v kontexte Európy. V druhej fáze projektu sa študenti budú môcť zapojiť do súťaže v písaní esejí na európsku tému,…