MG_3813

18 dec: No money, not funny

Testy aj prieskumy potvrdzujú, že úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je stále nedostatočná. Naši žiaci vymysleli spôsob, ako hravou formou posilniť úroveň vzdelávania vo finančnej gramotnosti. 9. decembra uviedli do života novú spoločenskú stolovú hru „NO MONEY, NOT FUNNY“. Pri uvedení hry do života stáli učiteľ odborných predmetov Ing. Dávid Vrtaňa a riaditeľ školy Mgr. Juraj Gregor. Vznik spoločenskej hry finančne podporila Nadácia Poštovej banky grantom vo výške 3500,- € a desiati žiaci z 2. a 3. ročníka na nej pracovali vo svojom voľnom čase počas celého školského roka. Zámerom autorov je, aby sa…

DSC_0207

17 dec: Z hlbín do výšok Ostravy

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ ,,Povolanie podnikateľ“ sme navštívili s partnerskou školou Biskupské gymnázium v Ostrave banícke múzeum Landek park a Dolní Vítkovice. Vypočuli sme si zaujímavý výklad o banských záchranároch a videli sme vývoj záchranárskej techniky a hlavne odvážnosť tohto povolania. „Sfárali“ sme do podzemia, kde sme vnímali ťažkú prácu podzemného remesla. Po obednom oddychu sme navštívili Dolní Vítkovice, kde nám odborný sprievodca priblížil výrobu ocele. Najväčší zážitok sme mali z vyhliadkovej veže nad Ostravou. Z celého srdca ďakujeme Biskupskému gymnáziu v Ostrave za výnimočný zážitok a tešíme sa na pokračovanie projektu na Slovensku….

SAV-010-Tehlicka2018-banner-1200x628-v01

16 máj: OATA pomáha ľuďom v núdzi

Vďaka iniciatíve predsedníčky žiackej školskej rady Henriety Obertovej sa OATA v tomto školskom roku zapojila do 13. ročníka zbierky Tehlička pre Afriku. Na Slovensku ju organizujú Saleziáni don Bosca prostredníctvom občianskeho združenia SAVIO. Zbierka prebiehala počas celého pôstneho obdobia a vyvrcholila na Veľkonočnú nedeľu, t. j. 1. apríla 2018. Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu miestnym obyvateľom získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvyšovať povedomie dôležitosti vzdelania pre všetkých. Tento rok prispeli žiaci i učitelia na pomoc ľuďom v Afrike sumou 317 €. Zbierka na našej škole bola spojená s…

banner-k-poli-politicka-participacia-V2

08 dec: Spolupráca s FF KU v Ružomberku v rámci grantu Jean Monnet Module

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského už druhý rok spolupracuje s Katedrou politológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Projekt, ktorého cieľom je podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí, sa tento rok sústredí na tému „Ako porozumieť Európskej únii a prečo na tom záleží?“ Stredoškolákom na tieto otázky vo svojich prezentáciách odpovedali univerzitní učitelia Ivan Koniar a Andrea Božeková. Prvá prezentácia sa zameriavala na to, prečo je EÚ dôležitá a čo nám môže ponúknuť, druhá na autentické líderstvo mládeže v kontexte Európy. V druhej fáze projektu sa študenti budú môcť zapojiť do súťaže v písaní esejí na európsku tému,…

DSC_1022

22 máj: Realizujeme environmentálny projekt “Alino” – zber hliníkového odpadu

Teóriu prepájame s praxou a ochranou životného prostredia Naša škola sa zapája k šíreniu projektu zameraného na separáciu a zber hliníka v Žiline a v okolí. V rámci výučby predmetu Cvičná firma sme pripravili marketingovú  prezentáciu  Alina pre základné školy. Deti prvého stupňa sú pre nás cieľovou skupinou, ktorej predstavujeme tento projekt. Deťom sa snažíme priblížiť škodlivosť hliníka vo voľnej prírode, jeho separáciu a aktivity spojené s týmto projektom. S veľkou radosťou sledujeme, ako ich tento  projekt zaujal a nadchol. Odmenou pre nás je možnosť pozorovať záujem a zanietenie pre ochranu…