Súťaže

DSC_0435

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Očami účastníkov 🙂 Zo začiatku sme všetci pociťovali veľký stres, no ten rýchlo opadol vďaka príjemnej a priateľskej atmosfére. Konkurencia bola silná. Pestrý výber diel nás všetkých ohúril – od krásy v umení až po predstavy o smrti :).  Hodnotenie bolo spravodlivé, výsledok málokoho prekvapil. Sme rady, že sme mali možnosť dostať sa do školského kola. Všetci sme sa snažili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.             Zuzana Ďurkovská, Sára Babinská – 1. B Výsledky: Poézia Hruštinec Martin, 1. A Ďurkovská…

IMG-20191118-WA0001

Olympiáda v anglickom jazyku 2019

Aj tento školský rok si naši študenti vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka. Dňa 5. 11. 2019 prebehla písomná časť olympiády, ktorá preverila vedomosti z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania z porozumením a počúvania s porozumením.  6. 11. 2019 si tí, ktorí získali najviac bodov z písomnej časti, vyskúšali svoje komunikačné zručnosti. Podľa obrázkovej predlohy vytvorili príbeh a viedli konverzáciu na danú tému. Všetci zúčastnení preukázali dobré vedomosti. Najlepší nás budú reprezentovať v okresnom kole olympiády v januári 2020. Kategória 2A: miesto: Nora Kupčíková – 2.A miesto: Andrej Riecký, 1.A miesto: Anna Grešáková, 1.A Kategória 2B: miesto: Mária…

IMG_4492

Na Shakespeare´s Days opäť víťazne

Koniec mesiaca apríl je už tradične spojený so spomienkou na najväčšieho anglického dramatika Williama Shakespeara. Na OATE je toto obdobie už tradične spájané so skvelými výsledkami našich študentiek na literárnej súťaži pomenovanej po tomto velikánovi. Nie je tomu inak ani tento rok! V utorok 30.apríla sa pod taktovkou organizačného tímu zo Súkromnej strednej umeleckej školy Žilina stretli talentovaní mladí ľudia celkovo z 11 stredných škôl z okresu Žilina a blízkeho okolia. Naša škola mala tento rok zastúpenie v dvoch kategóriách – recitácia a dramatizácia literárneho diela v anglickom jazyku. V disciplíne recitácia sa v silnej konkurencii umiestnila Henrieta…

IMG_20190321_074619

Naši na dekanátnom kole Biblickej olympiády

Vo štvrtok 21. marca 2019 sme my traja súťažiaci, Nikoleta Kahátová, Anna Frederika Králiková z 2. A a Ľubomír Staník z 1. A ako jedno družstvo a reprezentanti našej školy zamierili na Biskupský úrad v Žiline. Spoločne s nami išli aj p. uč. Englártová, naša „tútorka“ a Mária Gáňová, ktorá sa tiež pripravovala ako náhradníčka. Naším cieľom bolo čo najlepšie uspieť na dekanátnom kole Biblickej olympiády v silnej konkurencii 14-tich stredných škôl Žilinského dekanátu. Súťaž začala tradične svätou omšou. Všetky súťažné družstvá mali možnosť popasovať sa s rôzne náročnými úlohami v 5-tich kolách. V jednom z kôl bolo možné dokonca získať…

DSC_0680

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Olympiáda v ANJ je súťaž, ktorej cieľom je porovnať jazykové vedomosti a zručnosti talentovaných žiakov. Žiaci absolvujú test pozostávajúci z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, cvičení zo slovnej zásoby a gramatiky. Na ústnej časti je hodnotená ich pohotovosť, jazyková presnosť a plynulosť v prerozprávaní príbehu, opísaní obrázkov a konverzovaní s učiteľom na danú tému. 2018 prebehlo školské kolo súťaže.V kategórii 2 A súťažilo 13 žiakov.V kategórii 2 B súťažili 4 žiaci. Všetci zúčastnení preukázali dobré výsledky a o konečnom poradí rozhodlo spočítanie bodov z obidvoch častí olympiády. Kategória 2…

photo-0124

Radosť našich žiakov na Shakespear’s Day 2018

Úspechy našich študentov v súťaži Shakespeare´s Day 26. 4. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Shakespeare´s Day. Po minuloročnom úspechu našich dievčat z II.A. sme sa tento rok zúčastnili takmer každej z vyhlásených kategórii. V konkurencii desiatich škôl žilinského okresu sme tento rok zožali viacero ocenení. V kráľovskej disciplíne nás mimoriadne úspešne reprezentovala Henrieta Obertová z 2.A., ktorá získala 1. miesto s ukážkou Colored Water. Svojim prednesom očarila nielen porotu, ale i publikum. V kategórii dramatizácia literárneho textu získala Natália Juríčková z 2. A. v silnej konkurencii 3.miesto so stand-up…

DSC04546

Úspech na súťaži Štúrov Zvolen

Súťaž Štúrov Zvolen je rétorickou súťažou zameranou na rozvíjanie a skvalitňovanie komunikačno-verbálnych schopností, na zvyšovanie kultúrnosti prejavu a formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku. Jej regionálne kolo sa uskutočnilo 10. mája 2018 a OATU v nej reprezentovala naša druháčka Natália Juríčková. Rečníci súťažili v 2 disciplínach. Najprv vystúpili s vopred pripraveným prejavom na ľubovoľnú tému. Následne si vyžrebovali stanovenú tému a ich úlohou bolo pripraviť si krátky prejav v časovom limite 15 minút. Ich snahu a pohotovosť hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení Adriana Marunová, Mária Kyšková a Pavol…

IMG_20180410_090643376_HDR

Školské kolo Shakespeare´s Day

V mesiaci apríl si pripomíname výročie narodenia jedného z najväčších anglických dramatikov Viliama Shakespeara. Pri tejto príležitosti Súkromná stredná umelecká škola v Žiline organizuje súťaž Shakespeare´s Day. Dňa 10. apríla 2018 prebehlo školské kolo v kategórii plagát – divadelná hra alebo film anglicky píšuceho autora, o ktorú prejavilo záujem najviac študentov. Napokon rozhodli študenti a učitelia, ktorí odovzdali svoje hlasy trom výnimočným kresbám autoriek: Márie Gaňovej z 1. A, Nikolete Kahátovej z 1. A a Adriane Haskovej zo 4. B. Na súťaži nás bude reprezentovať víťazný plagát Márie Gaňovej. 26….

IMG_7948

Školské kolo Biblickej olympiády

Posledný deň v januári 2018 sa stretlo 13 žiakov na školskom kole sedemnásteho ročníka Biblickej olympiády. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok bola súťaž zostavená z viacerých aktivít zhrnutých do 5-tich súťažných kôl, aby zúčastnení tvorili popri prezentovaní svojich vedomostí aj vzájomné spoločenstvo. Víťazmi boli: na 1. mieste Nikoleta Kahátová z 1. A; na 2. mieste Anna Frederika Králiková z 1. A; na 3. mieste Zdenka Stančeková zo 4. B; na 4. mieste Mária Gáňová z 1. A. Medzi 3. a 4. miestom bol rozdiel iba 1 boda, a pretože Zdenka Stančeková je maturantkou, do dekanátneho…

Krajské kolo recitačnej súťaže „A slovo bolo u Boha…“

Rok ubehol ako voda a opäť tu bola recitačná súťaž A slovo bolo u Boha, na ktorej sa už tradične zúčastňujú aj žiaci OATY. Tohtoročné krajské kolo sa konalo, ako po iné roky, na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku v deň sv. Mikuláša, teda 6. decembra 2017. V prednese duchovnej poézie nás reprezentovala Henrieta Obertová z II. A triedy a v prednese prózy reprezentovala našu školu Natália Juríčková tiež z II. A. Konkurencia bola silná, ale obe dievčatá sa držali výborne a podali veľmi pekný recitačný výkon, za ktorý ich treba naozaj pochváliť. V kategórii duchovnej poézie Henrieta získala pekné…