Sviatky a slávnosti

IMG_6389

Sv. Mikuláš – láska a radosť v čase adventu

„Láska k Bohu a láska k blížnemu sú dve krídla dverí, ktoré sa nedajú otvoriť ani zavrieť samostatne.“  /Søren Kierkegaard/ K adventnému obdobiu na našej škole už neodmysliteľne patrí návšteva Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline. 6. decembra 2017, v deň sv. Mikuláša, naši žiaci vytvorili mikulášsky sprievod zložený z anjelov i čertíkov na čele so sv. Mikulášom a ich kroky zamierili priamo sem, aby spríjemnili čas adventu najstarším občanom nášho mesta. Nadšený spev sprevádzaný hrou na gitare, akordeóne či saxofóne naplnil každú miestnosť tohto zariadenia a vyčaril úsmev na tvárach…

IMG_7642

Oceňovanie najlepších žiakov Žilinskej diecézy

Mesiac november sa nesie každoročne v znamení oceňovania najlepších žiakov stredných škôl v rámci  Žilinskej diecézy. Táto milá udalosť sa začala najprv slávnostnou sv. omšou v katedrálnom Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval otec biskup Mons. Tomáš Galis. Po nej riaditeľka diecézneho školského úradu ocenila najlepších žiakov a odovzdala im vecné odmeny. Medzi ocenenými nechýbala ani  naša maturantka Veronika Brusáková. Veronika je milé a skromné dievča a  vzorne si plní svoje školské povinnosti, zúčastňuje sa na  súťažiach a akciách organizovaných školou. OATA ju navrhla aj pre jej charakterové vlastnosti a pekný postoj voči ostatným žiakom. Po skončení duchovnej…

IMG_6285

Deň otvorených dverí 2017

Vôňa vianočného punču, oblátok či medovníčkov sa ťahala po celej Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline a navodzovala príjemný pocit blížiacich sa vianočných sviatkov. V tejto radostnej atmosfére sa 5. decembra 2017 konal Deň otvorených dverí spojený s Vianočným rínkom. Budúcich záujemcov o štúdium na OATE sprevádzali „vyškolené hostesky“ a ukázali im priestory a vybavenie školy. Vo vybraných učebniach si deviataci mohli overiť svoje vedomosti z minuloročných testov zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického či nemeckého jazyka a z matematiky. Oboznámili sa tiež s učebnicami, s ktorými pracujú…

IMG_5857

Imatrikulácie našich prvákov 2017

Dňa 13.10.2017 sa na našej škole uskutočnilo ,,Odovzdávanie oskarov“ – imatrikulácie prvákov. Keďže nám to vyšlo na piatok trinásteho, padli menšie obavy či sa nám všetko podarí. Už od rána žiaci druhého ročníka usilovne pracovali na tom,aby bol tento deň pre prvákov jeden z tých nezabudnuteľných. Po vyzdobení telocvične, pripravení hudby a všetkých potrebných pomôcok sa to konečne mohlo začať. Prváci prichádzali postupne po dvoch a dostávali zlatých ,,oskarov“. Rozdelili sa do 4 skupín, za ktoré pilne bojovali v jednotlivých disciplínach. Na konci mali za úlohu nájsť poklad, čo hravo…

IMG_5322

Deň európskych jazykov na našej škole

26.september je venovaný oslave európskych jazykov. Tento deň bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň európskych jazykov je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ. V našej škole sme si pri tejto príležitosti prichystali krátky program v jazykoch, ktoré sa učíme. Dozvedeli sme sa veľa o týchto krajinách prostredníctvom prezentácii študentov všetkých ročníkov….

IMG_9881

Rozlúčka so štvrtákmi a s pátrom Sebastiánom

A prišiel čas rozlúčky… Naši štvrtáci a zároveň už absolventi dnes s nami prežili posledný deň na pôde školy. Po vyhlásení maturitných výsledkov a odmenení štvorročnej snahy najlepších žiakov dostali konečne do rúk vytúžené maturitné vysvedčenie. Sme na nich hrdí a prajeme im veľa úspechov či už v štúdiu, alebo práci. Zároveň sme sa pri svätej omši rozlúčili aj s naším duchovným otcom pátrom Sebastiánom, ktorý bude od júna pôsobiť v Košiciach. Ďakujeme mu za jeho obetavú duchovnú podporu pre všetkých členov našej školskej rodiny. [envira-gallery id=“7771″]  

WP_20170127_09_32_13_Pro

Oslava sviatku sv. Tomáša Akvinského

V piatok 27. januára 2017 sme na OATE oslavovali sviatok patróna našej školy svätého Tomáša Akvinského. Začali sme svätou omšou v Kostole sv. Barbory na Hurbanovej ulici v Žiline. Svätú omšu slúžili duchovný správca našej školy páter Sebastián spolu s pátrom Samuelom, ktorý kvôli nám pricestoval až z Košíc, a ktorý mal s našimi žiakmi duchovné obnovy počas minulého školského roka, za čo mu patrí veľká vďaka. Pátrovi Samuelovi chceme poďakovať aj za slávnostný príhovor, v ktorom nám priblížil piliere pravého duchovného života podľa svätého Tomáša. Ďakujeme aj našim absolventom…