Workshopy

20190416_130318

Konferencia: PODNIKATELIA SPOJTE SA

Dňa 16. – 17. apríla sme sa zúčastnili na konferencii „PODNIKATELIA SPOJTE SA!“, ktorú organizovala spoločnosť IPA Slovakia pod vedením Jána Košturiaka. Strávili sme zaujímavý čas, počas ktorého sme sa dozvedeli mnoho informácií ohľadom podnikania v rôznych spoločnostiach a o podnikaní ako takom. Vystúpilo tam množstvo rečníkov z rozličných firiem, ktorí nám priblížili ich metódy riadenia podniku a taktiež sme sa veľa dozvedeli o budúcnosti trhu práce. Zúčastnili sme sa zaujímavého workshopu, ktorý viedol šikovný Marcel Rypák, na ktorom sme sa pokúsili vytvoriť si vlastný BUSINESS MODEL.  Z celej konferencie sme odchádzali plný nových informácií, skúseností,…

DSC_1031

Duchovná krása v rozkvitnutých Košiciach

Na minuloročnej duchovnej obnove v priestoroch našej školy zaznelo  pozvanie od sestry Blažeji z Kongregácie sestier dominikánok na návštevu do výtvarného ateliéru v priestoroch košického Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. Slovo dalo slovo a my sme sa v piatok 26.4.2019 vybrali do Košíc vlakom. Hneď po príchode sme sa príjemnou prechádzkou centrom mesta dostali do budovy Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, kde nás veľmi srdečne privítala sestra Blažeja. Strávili sme s ňou príjemné hodiny, počas ktorých sme sa dozvedeli o gymnáziu veľa zaujímavých vecí a taktiež sme si mohli vyskúšať namaľovať (vytvoriť) malé dielka na tému…

SSPI-foto2

OATA zastúpená na seminári Učitelia proti dezinformáciám

V dňoch 22.-24.3.2019 sa naša kolegyňa PaedDr. Lenka Martauzová zúčastnila vzdelávacieho seminára, na ktorý bolo vybraných 15 učiteľov z celého Slovenska – Zimná škola: Učitelia proti dezinformáciám. Projekt sa uskutočňuje vďaka spolupráci s British Embassy, Bratislava. Prvej prednášky na tému Dezinformácie, hoaxy a propaganda sa zhostil Juraj Smatana, učiteľ histórie a občiansky aktivista. Nasledoval tréning na tému Ako sa brániť radikalizácii, ktorý viedol Dušan Ondrušek, tréner a konzultant z občianskeho združenia PDCS. Irena Bihariová, predsedníčka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu, učiteľom poradila ako ustáť so študentmi diskusiu na tému Extrémizmus. Posledný tréning viedol lektor kritického myslenia Ondrej Gažovič, ktorý učiteľom…

20190311_121622

Vzdelávanie pre generáciu Y – Z

Moderné a inovatívne vzdelávanie bolo témou debaty na pôde Žilinskej univerzity. Diskusie sa zúčastnili odborníci zo štátneho i neziskového vzdelávania. Hlavnou témou bola zmena v prístupe vzdelávania,  vzdelávať komplexe celého človeka, základom nemajú byť informácie, ale postoje a zručnosti, učiteľ má byť sprievodcom vzájomného učenia, mentorom. Prezentovali sa predstavitelia neformálneho vzdelávania so svojím programom: Komenského inštitút, YouthWatch, The Duke of Edinburgh`s International Award. Študenti III.A a Renáta Fogeltonová

spolocna

Polročné prezentácie študentov marketingu

Novinkou v našej škole bola realizácia tzv. ,,polročných prezentácií” študentov predmetu marketing, ktorí prvý polrok usilovne pracovali na analýze marketingového portfólia navzájom konkurenčných značiek. Žiaci triedy III.A analyzovali značky Starbucks, Costa Coffee, Dunkin Donuts a Mc Café. V rámci analýzy robili produktové portfólio, distribučné cesty, komunikačné kanály, SWOT analýzu a Ansoffovu maticu. Jednotlivé výsledky si v mesiaci január prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, žiakmi druhého ročníka a 3-člennou komisiou. Tá ich v závere ohodnotila známkami za ich tvrdú a usilovnú prácu.

DSC_0178

Inšpiratívne stretnutie s podnikateľkou

Soňa Ondrejková je podnikateľka, ktorá inšpiruje ľudí a pomáha im rozbehnúť biznis. Jej prioritou je vytvoriť  komunitu charakterných podnikateľov. S radosťou robí aktivity, ktoré jej dávajú zmysel. Vyrozprávala nám svoj životný príbeh o tom, ako sa stala podnikateľkou. Založila firmu RozhýbBiznis. Jej poslaním je priniesť do malých a stredných firiem čerstvý vietor v podobe štruktúry, poriadku, sústredených činností. Študenti Cvičnej firmy III.A.

spoločna inovuj

Cvičná firma objavovala kreativitu

V rámci predmetu Cvičná firma sme absolvovali workshop s názvom Inovačný piatok na Žilinskej univerzite, ktorá ho pripravila v spolupráci s agentúrou SIEA. Študenti stredných škôl riešili kreatívnym spôsobom zadané úlohy, ktoré im rozšírili obzor v oblasti podnikateľských nápadov. Dozvedeli sme sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, precvičili si prezentačné zručnosti a naučili techniku generovania nových nápadov, ktoré sme mohli aplikovať na príkladoch z praxe. Barborka hodnotí inovačný piatok: „Z tejto akcie som veľmi nadšená, naučila som sa veľa vecí, nečakala som, že budem prezentovať pred 50 ľuďmi, nebolo jednoduché prezentovať…

DSC_0132

Marketingové kampane – ďalší workshop s OZ Mladý podnikavec

Pokračujeme v cykle workshopov s OZ Mladý podnikavec. V piatok 28. mája 2018 prišiel medzi nás lektor Ing. Dávid Vrtaňa aby ukázal žiakom ako správne vystupovať, prezentovať sa pred publikom a ako sa ho nebáť. Žiaci si tvorili vlastné štíty a nahliadli aj do úspešných a neúspešných marketingových kampaní reálnych firiem. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. [envira-gallery id=”9969″]

DSC_0949

OATA na Konferencii podnikateľov v Nimnici

Aj tento rok sme mali zastúpenie na inšpirujúcej konferencii, ktorej témou  bola „ Spolupráca“. Atmosféra stretnutia v nás zanechala hlbokú stopu. Presvedčili sme sa, že spojenie podnikateľ a kresťan je možné. Dôkazom boli svedectvá podnikateľov, ktorých život a celý biznis je v rukách Ježiša Krista. Zazneli tu zaujímavé prednášky a workshopy: „Spolupráca ako podmienka prežitia, Spolupráca s Bohom a s ľuďmi pre vytvorenie úspešného biznisu, Ženy v biznise, Komunikácia….“ Stredoškoláci stoja pred dôležitým životným rozhodnutím, ako smerovať svoje budúce povolanie. Povolanie podnikateľ nesie v sebe možnosti sebarealizácie, kreácie, vytvorenia novej hodnoty pre dobro sveta. „Podnikanie je aj hľadaním zmyslu…

školenie

Naše žiačky na školení školských žiackych rád

V dňoch 8.1-10.1.2018 sme sa zúčastnili školenia žiackych školských rád v Terchovej, ktorý organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. 3-dňový seminár nás obohatil o nové poznatky o žiackej školskej rade, jej fungovaní a taktiež práci v tíme. Okrem toho sme spoznali aj veľa nových ľudí, vďaka ktorým sme zistili, ako fungujú iné školské rady a priniesli nám mnoho nových inšpirácii. Dúfame, že všetky vedomosti, ktoré sme získali na školení, využijeme aj v našej školskej rade a povedieme ju správnym smerom. Natália Juričková a Henrieta Obertová