Oznamy

pripravne_kurzy_calltoaction

Prihlás sa na bezplatné prípravné kurzy

Milí deviataci, srdečne vás pozývame na prvý termín bezplatných prípravných kurzov na prijímacie skúšky na OATE. Kurzy prebehnú kvôli momentálnej situácii online dňa 10. a 11. marca 2021, ale aj napriek tomu dúfame, že vám pomôžu úspešne sa pripraviť na prijímacie skúšky. Registrovať sa môžete už teraz na TOMTO ODKAZE alebo kliknutím na obrázok. Držíme palce s prípravou.

cropped-oata.jpg

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

V súlade s § 62 – 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy určuje formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah a jednotlivé kritériá na úspešné vykonanie skúšky takto: Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 – PDF verzia – stiahnuť

oata

Obnovenie prezenčného vyučovania pre 4. ročník

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia, na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR a po prerokovaní so zriaďovateľom školy vám oznamujem, že v Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline bude obnovená prezenčná výučba pre 4. ročník od pondelka 8. februára 2021 a tiež, že všetky ostatné ročníky pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie pre plnoletých žiakov je potvrdenie o negatívnom výsledku z antigénového alebo PCR testu na ochorenie Covid-19, nie staršieho ako 7 dní a podpísané dokumenty “Čestné…

cropped-oata.jpg

Informácie ku nástupu žiakov do školy v roku 2021

Milí žiaci, vážení rodičia, verím, že čas Vianoc vám dodal síl a energiu do nového roka 2021! Aj ja vám prajem úspešný rok 2021. Chcem vás informovať o nasledujúcom období a predbežných pokynoch na návrat žiakov do škôl. Momentálna epidemiologická situácia je na Slovensku najhoršia za celé obdobie pandémie, preto aj my pozorne čakáme, aké budú nasledujúce kroky vlády a MŠVVaŠ SR. Naša škola od 11. januára 2021 pokračuje v zavedenom dištančnom vzdelávaní podľa predchádzajúceho harmonogramu a na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa budeme pripravovať na možnosť testovania zamestnancov, žiakov…

cropped-oata.jpg

Oznam o pokračovaní v dištančnom vzdelávaní

Dobrý deň, Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal dňa 4. 12. 2020 rozhodnutie, ktorým s účinnosťou od 7. 12. 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ: 1. obnovuje školské vyučovanie v stredných školách a v jazykových školách pre žiakov a poslucháčov, ktorí splnia podmienky uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu…

Oznam o riaditeľskom voľne z prevádzkových dôvodov.

V súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 Vám oznamujem, že poskytnem žiakom voľno dňa 14. septembra 2020 z prevádzkových dôvodov. Riadne vyučovanie sa začne v stredu 16. septembra 2020. Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy

Informácie o začiatku školského roka 2020/2021 – aktualizované!

Milí žiaci, nový školský rok je čochvíľa tu a my sa na vás už veľmi tešíme. Začneme v stredu 2. septembra 2020 o 9.00 hod. v priestoroch školy. Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie bude škola fungovať za sprísnených hygienických a proti-epidemiologických opatrení. Viac o opatreniach nájdete v nasledujúcom dokumente Manuál pre stredné školy – aktualizovaná verzia 26. 8. 2020 (PDF verzia) alebo na stránkach MŠVVaŠ SR. Chceme vás upozorniť na povinnosti zákonných zástupcov (resp. plnoletých žiakov) pri nástupe do školy: Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy vyplnený…

Termíny pre potvrdzovanie dokumentov v auguste 2020

Milí žiaci a rodičia, prázdniny sa pomaly končia a prichádza nový školský rok. V prípade, že potrebujete potvrdiť dokumenty, budeme pre Vás k dispozícii na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 13. do 25. augusta 2020 od 10.00 do 15.00 hod. Viac informácií o karte ISICViac informácií o registrácii na bezplatnú dopravu ŽSR Odkaz na žiadanku na bezplatnú dopravu ŽSROdkaz na žiadosť o vydanie čipovej karty na DPMŽOdkaz na žiadanku o dopravnú kartu SAD V prípade, že budete mať záujem stravovať sa v našej výdajnej školskej jedálni (strava je dovážaná…

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 2020/2021

Riaditeľ Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline zverejňuje výsledky prijímacieho konania pre 1. ročník šk. roka 2020/2021. Výsledky prijímacieho konania pre odbor obchodná akadémia 6317 M 00 (PDF verzia – stiahnuť) Výsledky prijímacieho konania pre odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy (PDF verzia – stiahnuť) Výsledky prijímacieho konania pre odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 2. kolo (PDF verzia – stiahnuť)