cropped-oata.jpg

07 jan: Informácie ku nástupu žiakov do školy v roku 2021

Milí žiaci, vážení rodičia, verím, že čas Vianoc vám dodal síl a energiu do nového roka 2021! Aj ja vám prajem úspešný rok 2021. Chcem vás informovať o nasledujúcom období a predbežných pokynoch na návrat žiakov do škôl. Momentálna epidemiologická situácia je na Slovensku najhoršia za celé obdobie pandémie, preto aj my pozorne čakáme, aké budú nasledujúce kroky vlády a MŠVVaŠ SR. Naša škola od 11. januára 2021 pokračuje v zavedenom dištančnom vzdelávaní podľa predchádzajúceho harmonogramu a na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa budeme pripravovať na možnosť testovania zamestnancov, žiakov…

oata logo S

07 dec: Oznam o pokračovaní v dištančnom vzdelávaní

Dobrý deň, Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal dňa 4. 12. 2020 rozhodnutie, ktorým s účinnosťou od 7. 12. 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ: 1. obnovuje školské vyučovanie v stredných školách a v jazykových školách pre žiakov a poslucháčov, ktorí splnia podmienky uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu…

11 sep: Oznam o riaditeľskom voľne z prevádzkových dôvodov.

V súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 Vám oznamujem, že poskytnem žiakom voľno dňa 14. septembra 2020 z prevádzkových dôvodov. Riadne vyučovanie sa začne v stredu 16. septembra 2020. Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy

27 aug: Informácie o začiatku školského roka 2020/2021 – aktualizované!

Milí žiaci, nový školský rok je čochvíľa tu a my sa na vás už veľmi tešíme. Začneme v stredu 2. septembra 2020 o 9.00 hod. v priestoroch školy. Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie bude škola fungovať za sprísnených hygienických a proti-epidemiologických opatrení. Viac o opatreniach nájdete v nasledujúcom dokumente Manuál pre stredné školy – aktualizovaná verzia 26. 8. 2020 (PDF verzia) alebo na stránkach MŠVVaŠ SR. Chceme vás upozorniť na povinnosti zákonných zástupcov (resp. plnoletých žiakov) pri nástupe do školy: Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy vyplnený…

12 aug: Termíny pre potvrdzovanie dokumentov v auguste 2020

Milí žiaci a rodičia, prázdniny sa pomaly končia a prichádza nový školský rok. V prípade, že potrebujete potvrdiť dokumenty, budeme pre Vás k dispozícii na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 13. do 25. augusta 2020 od 10.00 do 15.00 hod. Viac informácií o karte ISICViac informácií o registrácii na bezplatnú dopravu ŽSR Odkaz na žiadanku na bezplatnú dopravu ŽSROdkaz na žiadosť o vydanie čipovej karty na DPMŽOdkaz na žiadanku o dopravnú kartu SAD V prípade, že budete mať záujem stravovať sa v našej výdajnej školskej jedálni (strava je dovážaná…

22 jún: Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 2020/2021

Riaditeľ Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline zverejňuje výsledky prijímacieho konania pre 1. ročník šk. roka 2020/2021. Výsledky prijímacieho konania pre odbor obchodná akadémia 6317 M 00 (PDF verzia – stiahnuť) Výsledky prijímacieho konania pre odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy (PDF verzia – stiahnuť) Výsledky prijímacieho konania pre odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 2. kolo (PDF verzia – stiahnuť)

18 jún: Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2020/2021

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy v súlade s § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2020/2021 na neobsadené miesta v študijnom odbore 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy. Počet voľných miest: 3 Kritériá pre 2. kolo prijímacieho konania (PDF verzia na stiahnutie) Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 19. júna 2020 podá…

18 jún: Obnovenie vyučovania v šk. roku 2019 / 2020

Na základe usmernenia MŠVVaŠ o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v stredných školách a školských zariadeniach od 22.6.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že vyučovanie bude na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského obnovené od 25. júna 2020 (štvrtok). Bližšie informácie o organizácii vyučovania budú poskytnuté cez informačný systém školy. V Žiline, 18. júna 2020, Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy

05 jún: Zverejnenie počtu obsadených a voľných miest v prijímacom konaní na šk. 2020/2021

Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňuje riaditeľ školy informácie o počte obsadených miest a počte voľných miest nasledovne: odbor 6317 M 00 obchodná akadémia Počet obsadených miest: 22Počet voľných miest: 0 odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy Počet obsadených miest: 15Počet voľných miest: 3 Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júla 2020 zverejní rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok. V prípade akýchkoľvek…