Oznamy

cropped-oata.jpg

Oznam o prechode na dištančné vzdelávanie pre III.A triedu

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,na základe informácie o pozitívne testovanom žiakovi na ochorenie COVID-19 na našej škole a rozhodnutí RÚVZ Žilina vám oznamujem, že od zajtrajšieho dňa 18. mája 2021 prechádzajú žiaci III.A triedy na dištančné vzdelávanie počas najbližších 2 týždňov. Na základe aktuálnych usmernení a vyhlášok MŠVVaŠ a ÚVZ SR sú všetci žiaci III.A triedy povinní ostať v domácej karanténe od 18. mája do 31. mája 2021 a upovedomiť o tom svojho ošetrujúceho lekára. Informácie o výnimkách z karantény a ďalšom postupe nájdete na stránke https://korona.gov.sk/ Týmto dňom škola prechádza…

cropped-oata.jpg

Nástup všetkých žiakov na prezenčné vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci, dúfam, že nasledujúce informácie nám všetkým pomôžu zjednodušiť prechod na prezenčnú formu vzdelávania na našej škole. KEDY ZAČNEME? Na základe uznesenia vlády SR č. 238/2021 a regionálneho COVID školského automatu sa od pondelka 10. mája 2021 nachádza okres Žilina v tzv. I. stupni varovania (ružová farba), čo znamená, že od daného dátumu prechádzajú všetky ročníky našej školy na prezenčné vyučovanie. Keďže som 10. mája 2021 udelil žiakom voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok do 1. ročníka, všetky ročníky začnú prezenčnú formu vzdelávania od utorka 11. mája…

cropped-oata.jpg

Informácie o prijímacích skúškach

Milí uchádzači o štúdium na OATE! Počas posledných dní vám boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, v ktorých ste sa dozvedeli podrobnosti o ich organizácii. Pokiaľ by ste pozvánku do konca apríla 2021 z nejakého dôvodu neobdržali, prosíme vás, aby ste nás bezodkladne kontaktovali.  Registrácia na prijímacie skúšky prebehne v pondelok 3. a 10. mája 2021 od 8.00 – 8.55 hod. vo vchode do budovy školy a začneme o 9.00 hod. Zároveň vás chceme upozorniť, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 197/2021 a usmernenia MŠVVaŠ SR nebudeme požadovať od…

oata

Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna a o pokračovaní v dištančnej forme štúdia od 3. 5. 2021

Dobrý deň,na základe uznesenia vlády SR č. 212/2021 a regionálneho COVID školského automatu sa od pondelka 3. mája 2021 nachádza okres Žilina opäť v tzv. II. stupni varovania (červená farba), čo znamená, že na našej škole naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní (okrem štvrtého ročníka) tak ako doteraz. Viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/ Zároveň vám chcem oznámiť, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 poskytnem žiakom voľno v…

pripravne_kurzy_calltoaction

Prihlás sa na bezplatné prípravné kurzy

Milí deviataci, srdečne vás pozývame na prvý termín bezplatných prípravných kurzov na prijímacie skúšky na OATE. Kurzy prebehnú kvôli momentálnej situácii online dňa 10. a 11. marca 2021, ale aj napriek tomu dúfame, že vám pomôžu úspešne sa pripraviť na prijímacie skúšky. Registrovať sa môžete už teraz na TOMTO ODKAZE alebo kliknutím na obrázok. Držíme palce s prípravou.

cropped-oata.jpg

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

V súlade s § 62 – 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy určuje formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah a jednotlivé kritériá na úspešné vykonanie skúšky takto: Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 – PDF verzia – stiahnuť

oata

Obnovenie prezenčného vyučovania pre 4. ročník

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia, na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR a po prerokovaní so zriaďovateľom školy vám oznamujem, že v Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline bude obnovená prezenčná výučba pre 4. ročník od pondelka 8. februára 2021 a tiež, že všetky ostatné ročníky pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie pre plnoletých žiakov je potvrdenie o negatívnom výsledku z antigénového alebo PCR testu na ochorenie Covid-19, nie staršieho ako 7 dní a podpísané dokumenty “Čestné…

cropped-oata.jpg

Informácie ku nástupu žiakov do školy v roku 2021

Milí žiaci, vážení rodičia, verím, že čas Vianoc vám dodal síl a energiu do nového roka 2021! Aj ja vám prajem úspešný rok 2021. Chcem vás informovať o nasledujúcom období a predbežných pokynoch na návrat žiakov do škôl. Momentálna epidemiologická situácia je na Slovensku najhoršia za celé obdobie pandémie, preto aj my pozorne čakáme, aké budú nasledujúce kroky vlády a MŠVVaŠ SR. Naša škola od 11. januára 2021 pokračuje v zavedenom dištančnom vzdelávaní podľa predchádzajúceho harmonogramu a na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa budeme pripravovať na možnosť testovania zamestnancov, žiakov…

cropped-oata.jpg

Oznam o pokračovaní v dištančnom vzdelávaní

Dobrý deň, Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal dňa 4. 12. 2020 rozhodnutie, ktorým s účinnosťou od 7. 12. 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ: 1. obnovuje školské vyučovanie v stredných školách a v jazykových školách pre žiakov a poslucháčov, ktorí splnia podmienky uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu…