Oznamy

oata

Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

Milí žiaci, vážení rodičia a kolegovia,verím, že ste si cez prázdniny oddýchli a načerpali sily, aby ste s chuťou začali nový školský rok! Stretneme sa vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8.30 hod. v priestoroch školy a potom sa spoločne presunieme na sv. omšu do Kostola sv. Barbory v centre mesta (Hurbanova 14). Keďže je pandémia vírusu COVID-19 stálou hrozbou, chcem Vás poprosiť o dodržiavanie platných predpisov, a to najmä na povinnosť rodiča (alebo plnoletého žiaka) pred prvým nástupom do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a…

oata

Zisťovanie záujmu o domáce samotesty

Vážení rodičia, milí žiaci,ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Prosíme vás o vyplnenie dotazníka v Edupage v sekcii PRIHLASOVANIE, či…

cropped-oata.jpg

Termíny pre potvrdzovanie dokumentov počas prázdnin 2021

Milí žiaci, vážení rodičia, prázdniny sa prehupli do druhej polovice a pomaly prichádza nový školský rok. V prípade, že potrebujete potvrdiť dokumenty, budeme pre Vás k dispozícii na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 10.00 hod. do 15.00 hod. okrem 23. a 24. augusta 2021. Milí prváci, informácie o škole a štúdiu Vám budú odoslané poštou v priebehu najbližších dní. Pokiaľ by ste sa chceli čokoľvek pýtať ohľadom nadchádzajúceho školského roku, neváhajte nás kontaktovať na 0910842681. Viac informácií o registrácii na bezplatnú dopravu ŽSR Odkaz na žiadanku na bezplatnú dopravu…

cropped-oata.jpg

Oznam o prechode na dištančné vzdelávanie pre III.A triedu

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,na základe informácie o pozitívne testovanom žiakovi na ochorenie COVID-19 na našej škole a rozhodnutí RÚVZ Žilina vám oznamujem, že od zajtrajšieho dňa 18. mája 2021 prechádzajú žiaci III.A triedy na dištančné vzdelávanie počas najbližších 2 týždňov. Na základe aktuálnych usmernení a vyhlášok MŠVVaŠ a ÚVZ SR sú všetci žiaci III.A triedy povinní ostať v domácej karanténe od 18. mája do 31. mája 2021 a upovedomiť o tom svojho ošetrujúceho lekára. Informácie o výnimkách z karantény a ďalšom postupe nájdete na stránke https://korona.gov.sk/ Týmto dňom škola prechádza…

cropped-oata.jpg

Nástup všetkých žiakov na prezenčné vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci, dúfam, že nasledujúce informácie nám všetkým pomôžu zjednodušiť prechod na prezenčnú formu vzdelávania na našej škole. KEDY ZAČNEME? Na základe uznesenia vlády SR č. 238/2021 a regionálneho COVID školského automatu sa od pondelka 10. mája 2021 nachádza okres Žilina v tzv. I. stupni varovania (ružová farba), čo znamená, že od daného dátumu prechádzajú všetky ročníky našej školy na prezenčné vyučovanie. Keďže som 10. mája 2021 udelil žiakom voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok do 1. ročníka, všetky ročníky začnú prezenčnú formu vzdelávania od utorka 11. mája…

cropped-oata.jpg

Informácie o prijímacích skúškach

Milí uchádzači o štúdium na OATE! Počas posledných dní vám boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, v ktorých ste sa dozvedeli podrobnosti o ich organizácii. Pokiaľ by ste pozvánku do konca apríla 2021 z nejakého dôvodu neobdržali, prosíme vás, aby ste nás bezodkladne kontaktovali.  Registrácia na prijímacie skúšky prebehne v pondelok 3. a 10. mája 2021 od 8.00 – 8.55 hod. vo vchode do budovy školy a začneme o 9.00 hod. Zároveň vás chceme upozorniť, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 197/2021 a usmernenia MŠVVaŠ SR nebudeme požadovať od…

oata

Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna a o pokračovaní v dištančnej forme štúdia od 3. 5. 2021

Dobrý deň,na základe uznesenia vlády SR č. 212/2021 a regionálneho COVID školského automatu sa od pondelka 3. mája 2021 nachádza okres Žilina opäť v tzv. II. stupni varovania (červená farba), čo znamená, že na našej škole naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní (okrem štvrtého ročníka) tak ako doteraz. Viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/ Zároveň vám chcem oznámiť, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 poskytnem žiakom voľno v…

pripravne_kurzy_calltoaction

Prihlás sa na bezplatné prípravné kurzy

Milí deviataci, srdečne vás pozývame na prvý termín bezplatných prípravných kurzov na prijímacie skúšky na OATE. Kurzy prebehnú kvôli momentálnej situácii online dňa 10. a 11. marca 2021, ale aj napriek tomu dúfame, že vám pomôžu úspešne sa pripraviť na prijímacie skúšky. Registrovať sa môžete už teraz na TOMTO ODKAZE alebo kliknutím na obrázok. Držíme palce s prípravou.

cropped-oata.jpg

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

V súlade s § 62 – 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy určuje formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah a jednotlivé kritériá na úspešné vykonanie skúšky takto: Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 – PDF verzia – stiahnuť