Odporučenie lekára na oslobodenie od telesnej vyýchovy