ČAS VIANOC SA BLÍŽI

Vianoce sa blížia veľmi rýchlo a my chceme aby ste si to pripomenuli tak, že sa zastavíte na svojej ceste spoznávania histórie OATY aj na najstaršom námestí v Žiline – Mariánskom námestí (máte to na skok) a… 

všetci si spoločne zaspievate nejakú koledu!

Ale pozor! Na splnenie úlohy Vás musí nahrať p. Taračová / p. Bubelíny na mobil a potom Vám bude môcť odovzdať ďalší kód!