Blahoželáme!!!

Dokončili ste všetky body dnešného programu! 

Dnešný deň ukončíme opäť na Hlinkovom námestí

Ešte raz blahoželáme!