REMESELNÍCKY DOM

Keďže sa postupom času stala budova Mestské divadla príliš malá na rozrastajúci sa počet žiakov, polovica žiakov sa presťahovala do tzv. Remeselníckeho domu. 

Viete, kde ho nájdete?

Skúsime Vám pomôcť týmto obrázkom…

Posledný QR kód nájdete pod priečelím domu pod sochou známeho majiteľa továrne.