Informácie pre prvákov v školskom roku 2022/2023

Milí prváci, už teraz sa na vás veľmi tešíme. V priebehu tohto týždňa vám budú zaslané informácie o škole, štúdiu a materiály, ktoré vám pomôžu v začiatkoch štúdia na našej škole. Školský rok 2022/2023 začneme 5. septembra 2022 o 8.30 hod. v priestoroch školy.

Zároveň chceme poprosiť vašich rodičov o vyplnenie informačného dotazníka ohľadom druhého cudzieho jazyka, záujmu o AG samotesty na budúci školský rok, a predbežného záujmu o stravu v školskej jedálni do 20. júna 2022.

Viac informácií o karte ISIC nájdete na https://isic.sk/