Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Kritériá prijatia PDF verzia

Verzia PDF, veľkosť 128 kB

Kritériá prijatia DOCX verzia

Verzia DOCX, veľkosť 68 kB