Scroll Top
Zriaďovateľ - Žilinská diecéza

Zriaďovateľom našej školy je Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza na čele s o. biskupom Tomášom Galisom. Diecéza je zriaďovateľom 6 materských škôl, 13 základných škôl, 2 gymnázií a 4 stredných odborných škôl – aj našu OATU. Školy má na starosti Diecézny školský úrad, na čele s Mgr. Ľubošom Bytčánkom. Zároveň sa tu vzdelávajú 2 žiačky OATY v systéme duálneho vzdelávania.

Vaša úloha

Vymyslite štyri prídavné mená začínajúce na O A T A. Potom hľadajte ďalší QR z boku budovy….