Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina
MEdzinárodné obchodné vzťahy
6329 M 01

Študijný odbor obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy vychádza z odboru obchodná akadémia, ale je obohatený o predmety, ktoré Ti pomôžu mať väčší prehľad v medzinárodných organizáciách, práve a informačných technológiách.

Keďže sa väčšina študentov zbytočne bojí dlhého a komplikovaného názvu, je o tento odbor štatisticky menší záujem. To jednoducho znamená, že máš väčšiu šancu byť prijatý bez zbytočného stresu a obáv.

Uvažuješ o absolvovaní výmenného študijného pobytu v zahraničí? Chceš byť diplomat a vedieť sa orientovať v medzinárodnom prostredí?

Chceš si hlbšie rozšíriť vedomosti o cudzie jazyky a získať poznatky z oblasti manažérskej komunikácie v medzinárodnom prostredí? Chceš sa rýchlejšie adaptovať na medzinárodnom trhu práce?

Baví ťa byť manažérom a ekonómom zároveň?

Tvoje štúdium, tvoja práca, projekty a všetky aktivity budú smerovať práve do medzinárodného prostredia, v ktorom sa naučíš efektívne orientovať a pôsobiť. Štúdiom si rozšíriš základné vedomosti absolventa obchodnej akadémie o informácie a poznatky z oblasti manažérskej komunikácie a prezentačných zručností, obchodnej angličtiny, medzinárodného práva, aplikovanej informatiky, medzinárodného marketingu a manažmentu a množstvo ďalších.

Všeobecné informácie o odbore

Názov a
kód odboru

obchodné a informačné služby
- medzinárodné obchodné vzťahy
6329 M 01

ukončenie štúdia

maturitná skúška
predmety slovenský jazyk, anglický jazyk SERR B1 , praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky

TRVANIE ŠTÚDIA A Dosiahnuté vzdelanie

4 roky
úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 354

prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sú z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zároveň sa do počtu bodov pri prijímacích skúškach započítavajú priemery známok z 8. a 9. ročníka.

Predmety odboru

Pozri si predmety odboru obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy v učebnom pláne (PDF verzia)

Otázky a odpovede

Zoznam najčastejších otázok ohľadom štúdia u nás.