MEdzinárodné obchodné vzťahy
6329 M 01
Príprava na štúdium v zahraničí

Uvažuješ o absolvovaní výmenného študijného pobytu v zahraničí? Chceš byť diplomat a vedieť sa orientovať v medzinárodnom prostredí?

Cudzie jazyky

Chceš si hlbšie rozšíriť vedomosti o cudzie jazyky a získať poznatky z oblasti manažérskej komunikácie v medzinárodnom prostredí? Chceš sa rýchlejšie adaptovať na medzinárodnom trhu práce?

Spojenie dvoch oblastí

Baví ťa byť manažérom a ekonómom zároveň?

Tvoja budúcnosť

Tvoje štúdium, tvoja práca, projekty a všetky aktivity budú smerovať práve do medzinárodného prostredia, v ktorom sa naučíš efektívne orientovať a pôsobiť. Štúdiom si rozšíriš základné vedomosti absolventa obchodnej akadémie o informácie a poznatky z oblasti manažérskej komunikácie a prezentačných zručností, obchodnej angličtiny, medzinárodného práva, aplikovanej informatiky, medzinárodného marketingu a manažmentu a množstvo ďalších.