MEdzinárodné obchodné vzťahy
6329 M 01
informácie o odbore

Maturitný odbor zameraný
na medzinárodné prostredie, primárne v obchodných a diplomatických
vzťahoch. Odbor je prepojený s obchodnou akadémiou, učí podobné predmety
a časť výuky je spojená. Absolventov sa snaží profilovať ako odborníkov
medzinárodného prostredia s predpokladom pokračovania na vysokú školu.

Maturitný odbor zameraný na medzinárodné prostredie, primárne v obchodných a diplomatických vzťahoch. Odbor je prepojený s obchodnou akadémiou, učí podobné predmety a časť výuky je spojená. Absolventov sa snaží profilovať ako odborníkov medzinárodného prostredia s predpokladom pokračovania na vysokú školu.

 

Maturitný odbor zameraný na medzinárodné prostredie, primárne v obchodných a diplomatických vzťahoch. Odbor je prepojený s obchodnou akadémiou, učí podobné predmety a časť výuky je spojená. Absolventov sa snaží profilovať ako odborníkov medzinárodného prostredia s predpokladom pokračovania na vysokú školu.

Po maturite budeš pravdepodobne pokračovať na vysokú školu na Slovensku alebo v zahraničí – diplomacia, medzinárodné vzťahy, právo, informatika, ekonomika a management alebo akákoľvek iná, ktorú si vyberieš. A aj keď se rozhodneš na vysokú neisť, o uplatnenie sa báť nemusíš – nájdeš prácu v IT ako programátor alebo dátový analytik, na rôznych administratívnych a ekonomických pozíciách v malých firmách i veľkých korporátoch alebo napríklad v medzinárodnom marketingu.

Keďže sa väčšina študentov zbytočne bojí dlhého a komplikovaného názvu, je o tento odbor štatisticky menší záujem. To jednoducho znamená, že máš väčšiu šancu byť prijatý bez zbytočného stresu a obáv.

Názov a
kód odboru

obchodné a informačné služby
- medzinárodné obchodné vzťahy
6329 M 01

ukončenie štúdia

maturitná skúška
predmety slovenský jazyk, anglický jazyk SERR B1 , praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky

TRVANIE ŠTÚDIA A Dosiahnuté vzdelanie

4 roky
úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 354

prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sú z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zároveň sa do počtu bodov pri prijímacích skúškach započítavajú priemery známok z 8. a 9. ročníka.

Predmety odboru

Pozri si predmety odboru obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy v učebnom pláne (PDF verzia)

Otázky a odpovede

Zoznam najčastejších otázok ohľadom štúdia u nás.