Otázky a odpovede o škole a štúdiu

Zoznam najčastejších otázok a odpovedí

Otázky o škole

V nasledujúcom školskom roku otvárame odbor obchodná akadémia, na ktorý prijmeme 22 žiakov a odbor obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy, na ktorý prijmeme 18 žiakov.
Nie, za štúdium na našej škole sa neplatí. Naša škola je financovaná, tak ako štátne školy, zo štátneho rozpočtu, a preto je štúdium bezplatné.
Naším zriaďovateľom je katolícka cirkev, biskupský úrad. Vzdelávanie na našej škole nie je zamerané iba na výkon a vedomosti, ale snažíme sa zameriavať na celistvý rozvoj osobnosti žiaka. To znamená, že okrem odbornosti ponúkame aj aktivity zamerané na rozvoj ľudského charakteru a duchovného rastu a najmä vytvárame podnetné a bezpečné prostredie, v ktorom má možnosť rásť každý jednotlivec.
Nie je potrebné mať krst. Podstatné je, že chcem študovať na tejto škole, ktorá má výnimočný prístup k žiakom. Ak takýto žiak si chce počas štúdia doplniť akúkoľvek zo sviatostí, ochotne sa mu individuálne venujeme. Svedčia o tom niektorí naši absolventi.
Naša škola vyučuje predmety, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Medzi profilové predmety patria okrem všeobecno - vzdelávacích najmä odborné predmety ako ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia. Zároveň je posilnené vyučovanie cudzieho jazyka v predmete jazyková obchodná príprava o 2 hodiny týždenne.Podrobný zoznam predmetov a počtov hodín v jednotlivých ročníkoch nájdete TU - v učebnom pláne odboru obchodná akadémia.
Absolvent našej školy môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Mnohí z našich absolventov pracujú ako samostatní podnikatelia. Zároveň sa absolventi môžu uplatniť vo výrobných podnikoch, v obchode, v bankovníctve, v poisťovníctve, v účtovníckych firmách alebo ako manažéri strednej úrovne. Viac o úspešných absolventoch našej školy.

Otázky o prijímacích škúškach

V porovnaní s rovnakým typom škôl v okolí je šanca na prijatie štatisticky vyššia. Viac informácií o pravdepodobnosti prijatia na jednotlivé školy je TU na stránkach školských výpočtových stredísk v časti NAPLNENOSŤ A MOŽNOSTI ŠTÚDIA.
Prijímacie skúšky sú z predmetov slovenský jazyk a matematika. Do výsledného hodnotenia sa pripočítavajú aj výsledky z Monitoru 9 a prospechu z 8. a 9. ročníka. Viac o prijímacích skúškach.
Hoci naša škola nemá vlastný internát, je možné bývať na internátoch v okolí po individuálnej žiadosti o ubytovanie. Naši žiaci obvykle využívajú internáty Strednej zdravotníckej školy - viac informácií TU, Gymnázia sv. Františka z Assisi - viac informácií TU alebo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka - viac informácií TU.
Pri príprave na prijímacie skúšky odporúčame záujemcom zaregistrovať sa na webovej stránke našej školy (registračný formulár bude k dispozícii od polovice januára 2020) a získať tak vzory prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka. Zároveň odporúčame zúčastniť sa na bezplatných prípravných kurzoch, ktoré budú konať v apríli 2020.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám.