Scroll Top

OTÁZKY A ODPOVEDE

Sídlime na Vlčincoch – na ulici Vysokoškolákov – neďaleko nás je obchodné centrum Dubeň, krytá plaváreň, predajňa automobilov Citroen… Zo železničnej alebo autobusovej stanice sa k nám
dostaneš linkou MHD č. 6.

Sme menšia škola, v každom ročníku máme 2 triedy – v ôsmich triedach školy sa momentálne učí 167
žiakov.

Do prvého ročníka prijímame 40 žiakov do dvoch tried.

V školskom roku 2022/23 otvárame 2 triedy, v ktorých ponúkame 1 študijný odbor – obchodná
akadémia. Pokiaľ budeš mať záujem a aj trochu šťastia, zamestnávatelia, ktorí spolupracujú s našou
školou, si ťa môžu vybrať do systému duálneho vzdelávania a budeš mať tak možnosť 1 deň v týždni
počas celého štúdia praxovať priamo u niektorého zamestnávateľa.

  • Lebo sme školou, ktorá ponúka kvalitné ekonomické vzdelanie
  • Lebo má niečo naviac – „pridanú hodnotu“, ktorú zažiješ práve v prostredí menšej rodinnej školy.
  • Učitelia majú k tebe osobný priateľský prístup

Kdekoľvek v ekonomickej oblasti – vo výrobných podnikoch, v obchode, v bankovníctve,
poisťovníctve, v účtovníckych firmách a pod. Naši absolventi sú v mnohých prípadoch samostatní
podnikatelia alebo manažéri strednej úrovne. Väčšina z nich po ukončení štúdia pokračuje ďalej na
vysokej škole.

Samozrejme. Väčšina našich absolventov pokračuje ďalej v štúdiu na vysokej škole – najčastejšie
Žilinskej univerzite, ale aj na ekonomických fakultách univerzít v Bratislave, Banskej Bystrici a pod.

Áno – keďže naša škola je financovaná zo štátneho rozpočtu – nevyberáme školné. Počas štúdia si
budeš čiastočne hradiť niektoré učebnice (najčastejšie z angličtiny), exkurzie a výlety – tak ako na
iných školách.

Naším zriaďovateľom je cirkev – konkrétne Žilinská diecéza. Sme miestom, kde sa kresťanské hodnoty
premietajú do moderného sveta – rodinný prístup, snaha o dobro, pomáhanie a toleranciu sú našou
„pridanou hodnotou“.

Nie, ale keďže sme cirkevná škola, uvítame to 🙂

Pokiaľ nás nezabrzdí žiadna ďalšia pandémia /v čo pevne dúfame :)/,počas štúdia ťa čaká množstvo
super akcií – od zoznamovacieho pobytového výletu cez rôzne exkurzie, workshopy, školské výlety,
charitatívne a dobrovoľnícke aktivity, lyžiarsky kurz až po možnosť zažiť zahraničný pobyt cez projekt Erasmus +. Okrem toho sa môžeš zapojiť do DofE – Ceny vojvodu z Edinburghu, kde ťa čaká množstvo expedícií, v ktorých budeš prekonávať sám seba 🙂

Tak ako na iných školách – prijímačky sú zo slovenčiny a matematiky. Ak sa na ne chceš fakt dobre
pripraviť, posnaž sa dobre napísať MONITOR z obidvoch predmetov – úspešnosť 80% v každom z nich
ti zaručí prijatie bez skúšok 🙂 Okrem toho robíme prípravné kurzy zo slovenčiny aj matematiky –
online aj prezenčne – nezabudni sa zúčastniť! Info o termínoch nájdeš tiež na stránke školy.

V porovnaní s rovnakým typom škôl v okolí je šanca na prijatie štatisticky vyššia.

Viac informácií o pravdepodobnosti prijatia na jednotlivé školy je TU na stránkach školských výpočtových stredísk v časti NAPLNENOSŤ A MOŽNOSTI ŠTÚDIA.

My priamo nie – ale v Žiline sú viaceré školy, kde majú internát, v ktorom sa môžeš ubytovať. Máme
v škole viacerých žiakov, ktorí bývajú na internáte. Naši žiaci obvykle využívajú internáty Gymnázia sv. Františka z Assisi – viac informácií TU, Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka – viac informácií TU,  Strednej zdravotníckej školy – viac informácií TU  alebo Internát pri Spojenej škole na Rosinskej ceste 4 – viac informácií TU.

Áno, máme jedáleň priamo v budove školy – síce nevaríme, ale jedlo vozíme z inej školy. Prestávka na
obed je zabudovaná priamo v rozvrhu – trvá pol hodinu, počas nej sa v pohode stihneš najesť –
a pomerne dobre 🙂

Začíname o 8.00 hodine – ale výnimočne môžeš mať tzv. „nultú“ hodinu, ktorá začína 7.05. Najčastejšie budeš končiť 7. hodinou – končí 14.35. Niekedy sa pritrafí aj 8. hodina (väčšinou telesná
výchova) – táto končí 15.05.