OTÁZKY A ODPOVEDE

V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 otvárame 2 odbory, obchodná akadémia, na ktorý prijmeme 30 žiakov a odbor obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, na ktorý prijmeme 10 žiakov.

V odbore obchodná akadémia je možné vybrať možnosť duálneho vzdelávania, v ktorom má žiak možnosť podpísať učebnú zmluvu a súvislú odbornú prax priamo u zamestnávateľov.

Nie, za štúdium na našej škole sa neplatí. Naša škola je financovaná, tak ako štátne školy, zo štátneho rozpočtu, a preto je štúdium bezplatné. Žiaci si čiastočne hradia učebnice, exkurzie a výlety, tak ako na štátnych školách.

Naším zriaďovateľom je katolícka cirkev, konkrétne Žilinská diecéza.

Vzdelávanie na našej škole nie je zamerané iba na výkon a vedomosti, ale snažíme sa zameriavať na celistvý rozvoj osobnosti žiaka. To znamená, že okrem odbornosti ponúkame aj aktivity zamerané na rozvoj ľudského charakteru a duchovného rastu a najmä vytvárame podnetné a bezpečné prostredie, v ktorom má možnosť rásť každý jednotlivec.

Naša škola vyučuje predmety, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Medzi profilové predmety patria okrem všeobecno – vzdelávacích najmä odborné predmety ako ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia. Zároveň je posilnené vyučovanie cudzieho jazyka v predmete jazyková obchodná príprava o 2 hodiny týždenne. Podrobný zoznam predmetov a počtov hodín v jednotlivých ročníkoch nájdete TU – v učebnom pláne odboru obchodná akadémia a TU – v učebnom pláne odboru medzinárodné obchodné vzťahy.

Absolvent našej školy môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Mnohí z našich absolventov pracujú ako samostatní podnikatelia. Zároveň sa absolventi môžu uplatniť vo výrobných podnikoch, v obchode, v bankovníctve, v poisťovníctve, v účtovníckych firmách alebo ako manažéri strednej úrovne. Viac o úspešných absolventoch našej školy.

Od školského roka 2020/2021 bude naša škola poskytovať možnosť duálneho vzdelávania v 1. ročníku v odbore obchodná akadémia. Momentálne plánujeme ponúknuť praktický výcvik u zamestnávateľom na týždennej báze 5 žiakom u osvedčených zamestnávateľov. Viac informácií je na tomto odkaze.

V porovnaní s rovnakým typom škôl v okolí je šanca na prijatie štatisticky vyššia.

Viac informácií o pravdepodobnosti prijatia na jednotlivé školy je TU na stránkach školských výpočtových stredísk v časti NAPLNENOSŤ A MOŽNOSTI ŠTÚDIA.

Prijímacie skúšky sú z predmetov slovenský jazyk a matematika. Do výsledného hodnotenia sa pripočítavajú aj umiestnenia v olympiádach a súťažiach. Presné kritériá sú zverejnené v tomto dokumente v PDF verzii. 

Hoci naša škola nemá vlastný internát, je možné bývať na internátoch v okolí po individuálnej žiadosti o ubytovanie. Naši žiaci obvykle využívajú internáty Gymnázia sv. Františka z Assisi – viac informácií TU, Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka – viac informácií TU,  Strednej zdravotníckej školy – viac informácií TU  alebo Internát pri Spojenej škole na Rosinskej ceste 4 – viac informácií TU.

Zvýš svoje šance na prijatie a prihlás sa na bezplatné online prípravné kurzy na štúdium na našej škole. Prvé termíny sú naplánované na 10. a 11. marca 2021 z matematiky a slovenského jazyka. Prihlásiť sa môžeš na TOMTO ODKAZE.