Prípravné kurzy 2021

Zvýš svoje šance na prijatie na OATE a prihlás sa na bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky aj v školskom roku 2020/2021. Na konci marca organizujeme 2. termín prípravných kurzov. 

Slovenský jazyk a literatúra
31. 3. 2021 od 15.00 hod.

Prihláste sa na bezplatný online kurz zo slovenského jazyka a literatúry. Po registrácii Vám príde potvrdzovací e-mail s odkazom na online stretnutie.  Poznámka: Po úspešnej registrácii Vám príde potvrdzovací e-mail s odkazom na pripojenie sa na kurz. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel, skontrolujte si , prosím, spamovú schránku alebo kontaktujte školu na riaditel@oata.sk

  matematika
  30. 3. 2021 od 15.00 hod.

  Prihláste sa na bezplatný online kurz z matematiky . Po registrácii Vám príde potvrdzovací e-mail s odkazom na online stretnutie.   Poznámka: Po úspešnej registrácii Vám ihneď potvrdzovací e-mail s odkazom na pripojenie sa na kurz. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel, skontrolujte si , prosím, spamovú schránku alebo kontaktujte školu na riaditel@oata.sk
   Podmienky a pravidlá účasti na bezplatných prípravných kurzoch na prijímacie skúšky na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v roku 2021.

   Podmienkou prihlásenia sa na bezplatný prípravný kurz na prijímacie skúšky na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského (ďalej len OATA) je súhlas zákonného zástupcu žiaka so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v rozsahu uvedenom v tomto kontaktnom formulári (meno a priezvisko žiaka a e-mailová adresa) pre účel e-mailovej komunikácie a to na dobu určitú do 30. 6. 2021. Súhlas môže by kedykoľvek písomne odvolaný na adrese školy alebo e-mailom na sekretariat@oata.sk.