Scroll Top
Prijímacie konanie
Zisti, Čo potrebuješ na to, aby si sa stal súčasťou školy s pridanou hodnotou

Výsledky prijímacích skúšok

Dôležité dátumy

Ako ďalej po prijímacích skúškach

Kritériá prijatia

Aj bez prijímačiek

Dôležité informácie a dátumy

December 2023

Možnosť navštíviť nás osobne na druhom Dni otvorených dverí v tomto školskom roku v utorok 5. decembra 2023

13. a 15. február 2024

Prijímačky “nanečisto”. Registruj sa na stránke školy a odbúraj stres z prijímačiek.

Marec 2024

Testovanie 9 – MAT a SJL. Napíš z oboch na 80% a si prijatý!!!

20. marec 2024

Zákonní zástupcovia podávajú prihlášku na strednú školu do 20. marca 2023.

apríl 2024

Žiaci, ktorí budú mať aspoň 80% z oboch predmetov dostanú rozhodnutie o prijatí.

máj 2024

Prijímacie skúšky sa budú u nás konať 2. mája 2024 (1. termín) a 6. mája 2024 (2. termín) .

17. máj 2024

Zverejnenie výsledkov PS 17. mája 2024, potvrdzovanie nastúpenia – nenastúpenia na našu školu.

22. máj 2024

Termín, do ktorého je potrebné potvrdiť nastúpenie/ nenastúpenie na štúdium. 

jún 2024

Možné zverejnenie 2. kola PS, pokiaľ nebude naplnený počet miest.

Počet žiakov do 1. ročníka 2024/2025
40 žiakov, z toho maximálne 20 s možnosťou duálneho vzdelávania
0
Čas do zverejnenia výsledkov
dní
Čas do POTVRDENIA NÁSTUPU
dní
Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacieho konania na stiahnutie vo formáte PDF .

AKO ĎALEJ PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH?
  • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na našej webovej stránke a na výveske školy 17. mája 2024.
  • Za rozhodnutie o prijatí je považovaný zoznam prijatých uchádzačov zverejnený 17. mája 2024.
  • Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané cez Edupage a ako úradná zásielka najneskôr v deň zverejnenia výsledkov prijímacieho konania (17. mája).
  • Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Vzor odvolania nájdete na tomto odkaze vo formáte DOC vo tu formáte PDF.
  • Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia na stiahnutie DOCX alebo PDF). Bude postačovať aj sken podpísaného dokumentu cez Edupage alebo e-mailom odoslaný najneskôr do 22. mája 2024 (vrátane). Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.
  • Neprijatí uchádzači, t. j. tí, ktorí 17. mája zistia, že zostali „pod čiarou“ (pričom splnili kritériá prijímacích skúšok), napíšu odvolanie a budú musieť čakať na posuny v poradí uchádzačov, keďže mnohí prijatí uchádzači sa „zapíšu“ na inú školu. 

Zápis žiakov, ktorí potvrdili nástup na štúdium

Zápis žiakov, ktorí potvrdili štúdium na našej škole bude naďalej prebiehať v pondelok 27. mája 2024 a v utorok 28. mája 2024 od 10.00 do 17.00 hod. na sekretariáte školy.

Zákonní zástupcovia prevezmú rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium a uvedú predbežný záujem o druhý cudzí jazyk (nemecký alebo francúzsky), prípadný
záujem o duálne vzdelávanie, stravovanie v školskej jedálni, záujme o vydanie ISIC karty a pod.

Pokiaľ by sa zákonní zástupcovia nemohli z vážnych dôvodov v určenom čase dostaviť do školy, kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach 0910842681 alebo 0940985337.

Kritériá prijatia
PRIJATIE bez prijímacích skúšok
Urob monitor 9 nad 80% z MAT AJ SJL a
SI prijatý bez prijímačiek
Ako sa najlepšie pripravíš na prijímačky?

Príď na Deň otvorených dverí

Príď sa zoznámiť so školou, budúcimi spolužiakmi a učiteľmi a osobne sa spýtaj na to, čo ťa zaujíma. Tešíme sa na Teba 5. decembra 2023 od 10.00 do 14.00 hod.

Vyskúšaj si prijímačky "nanečisto"

Príď na prijímačky “nanečisto” a bez stresu si vyskúšaj aké to je a ako sa umiestniš.

Vyskúšaj si minulé prijímačky

Každý rok ponúkame prípravné kurzy na prijímacie skúšky v online aj offline forme.