Prijímacie skúšky na šk. rok 2020/ 2021

Prijmeme 22 žiakov do 1. ročníka

 • možnosť študovať v duálnom vzdelávaní
 • zaujímavé a praktické štúdium
 • silná dotácia anglického jazyka (až 7 hodín týždenne)
 • ukončenie certifikátom Kros, štátnou skúškou zo strojopisu a maturitou
 • možnosť pracovať, podnikať alebo študovať na vysokej škole
 • vysoká miera uplatnenia absolventov
 • možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania

Prijmeme 18 žiakov do 1. ročníka

 • vyššia možnosť na prijatie
 • študujte navyše obchodnú angličtinu, komunikačné zručnosti
 • štúdium zamerané na medzinárodný obchod
 • aplikovaná informatika zameraná aj na programovanie, prácu s webdesignom a online marketingom

Kritéria prijatia na štúdium

Kritériá prijatia na štúdium na šk. rok 2020/2021 (web stránka)

Kritériá prijatia na štúdium na šk. rok 2020/2021 (PDF verzia)