PROFIMVO je konzorcium právnických osôb, ktoré poskytujú služby najmä pre mimovládne neziskové organizácie. Našou víziou je efektívny, transparentný a konkurencieschopný tretí sektor pracujúci v prospech obyvateľov Slovenska.

Na trhu pôsobíme už 30 rokov. Našimi klientmi sú cirkevné školy, súkromné školy, cirkvi, nadácie, združenia a aj podnikateľské subjekty.

Nástroje na podporu neziskového sektora (produkty, ktoré ponúkame):

  • vzdelávanie (organizovanie školení, poradenský portál, vydavateľská činnosť),
  • vývoj jedinečného účtovného softvéru MDsoft,
  • poskytovanie služieb (spracovanie účtovníctva, miezd).

Náš tím pozostáva z odborníkov v oblasti ekonomiky, účtovníctva, informatiky, manažmentu, marketingu, ľudských zdrojov i práva a spoločne sa podieľame na spokojnosti našich klientov. Zároveň sme veľmi dobrý kolektív ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú a sú pre druhých inšpiráciou.

  • Učíme to, čo naozaj funguje. To, čo máme z praxe a sami používame.
  • Sme (a budeme) čestní. Čestnosť je pre nás v podnikaní najdôležitejšia hodnota.
  • Naša najväčšia motivácia je to, keď sa našim “klientom” darí. Keď nové poznatky zavedú do praxe.

Jednou zo spoločností PROFIMVO je firma MVO-Služby, s.r.o., ktorá ponúka kompletné spracovanie ekonomickej agendy, manažérske, finančné, projektové účtovníctvo, mzdy a personalistiku na kľúč. Prinášame len praxou overené služby, ktoré prinášajú výsledky.