Scroll Top

PROFIMVO – zlepšíte skokovo ekonomiku vašej mimovládky

ProfiMVO je tím odborníkov na ekonomiku mimovládnych neziskových organizácií. Našou prioritou je pomáhať mimovládkam (MVO) zvyšovať efektivitu, transparentnosť a konkurencieschonosť.

Na trhu pôsobíme už 30 rokov a poskytujeme tieto služby:

·       vzdelávanie v oblasti ekonomiky a účtovníctva pre mimovládne neziskové organizácie (MNO). Poskytujeme školenia, kurzy, poradenstvo a vydávame odborné publikácie,

·       vedenie účtovníctva a spracovanie mzdového účtovníctva pre neziskové organizácie, pretože veríme, že profesionálna účtovníčka stojí za každou výnimočne úspešnou organizáciou.

Naše služby pomáhajú celému tretiemu (mimovládnemu) sektoru. Naši klienti sú: cirkevné školy, súkromné školy, materské školy, základné školy, stredné školy aj špeciálne školy.

Účtovníctvo ďalej vedieme aj pre: neziskové organizácie, cirkevné organizácie, nadácie, občianske združenia ako aj ostatné typy mimovládnych organizácií.

Naši lektori sú odborníkmi v oblasti ekonomiky, účtovníctva, manažmentu, marketingu, ľudských zdrojov, informatiky aj práva.

  • Učíme to, čo naozaj funguje. To, čo sami v praxi používame.
  • Sme (a budeme) čestní. Čestnosť je pre nás v podnikaní najdôležitejšia hodnota.
  • Našou najväčšou motiváciou je rast našich klientov. Keď nové poznatky zavedú do praxe.

Ak chcete zistiť viac o ekonomike a účtovníctve neziskových organizácií, kliknite na www.profimvo.sk.