Scroll Top

Spoločnosť TENDERnet s.r.o. vznikla v januári 2016 v Žiline.  Jadrom našej činnosti je vývoj a prevádzkovanie rovnomenného softvéru TENDERnet, ktorý slúži na zabezpečovanie procesov v oblasti verejného obstarávania pre klientov z verejného sektora. Spoločnosť má v súčasnosti 6 zamestnancov a 3 externých spolupracovníkov. Sídlime v  v Žiline.

Náš program TENDERnet začal vznikať v roku 2015, keď sme v rámci pôsobení v predchádzajúcej spoločnosti vnímali, že v oblasti zadávania zákaziek s nízkou hodnotou je súčasný systém nastavený tak, že verejnému obstarávateľovi ukladá neprimerané administratívne povinnosti spojené v podstate s akýmkoľvek nákupom „de facto“ už od jedného eura.  Z toho dôvodu sme vytvorili systém, ktorý prináša značné zníženie administratívnej záťaže pri verejnom obstarávaní. V súčasnosti je hlavná časť našej práce zameraná na predaj softvéru a na poskytovanie poradenstva v oblasti nákupov, verejného obstarávania a projektov.