Budova našej školy sa nachádza na sídlisku Vlčince na ulici Vysokoškolákov 13. V blízkosti sa nachádzajú nákupné centrá Dubeň, Obi a Kaufland.Budova má 2 podlažia.

Na prízemí je časť priestorov v prenájme. Nachádza sa tu elokované pracovisko SZUŠ Anima Libera – TD DIANA, TK Spektrum, DFS Lieska a Žilinské mažoretky Diana. Zároveň v priestoroch školy sídli 25. zbor Slovenského skautingu, OZ Mladý podnikavec, NOVYS s.r.o. a LB Prevencia.

V škole sa nachádza 6 kmeňových učební, prednášková miestnosť, 2 učebne cudzích jazykov, 3 odborné učebne vybavené modernými počítačmi

Odborné učebne IKT

Školská kaplnka sv. Kataríny Sienskej

Posilňovňa a telocvičňa.