Výchovný koncert GENERÁCIA XYZ

20171110_102827

Žiaci 1. ročníka našej školy sa dňa 10. novembra 2017 zúčastnili interaktívneho výchovného koncertu pod názvom Generácia XYZ. Členovia hudobnej skupiny 4ever previedli účastníkov najzaujímavejšími faktami našej minulosti i prítomnosti.

Pomocou vizuálnych animácií im bol poskytnutý  retrospektívny náhľad od obdobia vzniku Slovenskej republiky až po súčasnosť. Hlavnými témami, ktoré tu zazneli, boli rasizmus, intolerancia, extrémizmus, globalizácia  a radikalizácia časti mládeže. Otvorením týchto tém mali žiaci možnosť odľahčenou formou pochopiť dôležitosť vzájomnej akceptácie a priateľských vzťahov. Koncert sa konal v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline a mal veľmi dobrý ohlas medzi žiakmi. Ďakujeme spoločnosti LETart Production za ich prínos do sveta mladých.

[envira-gallery id=”8723″]