Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 2020/2021

Riaditeľ Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline zverejňuje výsledky prijímacieho konania pre 1. ročník šk. roka 2020/2021.

Výsledky prijímacieho konania pre odbor obchodná akadémia 6317 M 00 (PDF verzia – stiahnuť)

Vysledky-PS-OA-2020


Výsledky prijímacieho konania pre odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy (PDF verzia – stiahnuť)


Výsledky prijímacieho konania pre odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 2. kolo (PDF verzia – stiahnuť)

Vysledky-PS-MOV-2020-2.termín