Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 2021/2022

Riaditeľ Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline zverejňuje výsledky prijímacieho konania pre 1. ročník šk. roka 2021/2022.

VÝSLEDKY OA (PDF)

Výsledky prijímacieho konania - odbor obchodná akadémia

VÝSLEDKY OIS - MOV (PDF)

Výsledky prijímacieho konania - odbor obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

AKO BUDE PREBIEHAŤ ZÁPIS

Zápis úspešných uchádzačov do 1. ročníka sa uskutoční prostredníctvom zákonných zástupcov osobne na sekretariáte školy v dňoch 13. a 14. mája 2021 v čase od 10.00 do 17.00 hod. Rozhodnutie o prijatí si preberú osobne pri zápise žiaka a zároveň im bude odoslaná elektronická verzia dokumentu.

Zákonní zástupcovia predložia podpísané Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium. Pokiaľ by sa zákonní zástupcovia nemohli osobne dostaviť do školy je možné sken dokumentu poslať elektronicky na e-mailovú adresu školy sekretariat@oata.sk

Ak uchádzač nedoručí potvrdenie v danom termíne, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium na strednú školu, je neplatné a oslovuje sa ďalší uchádzač v poradí.

POKIAĽ SA ROZHODNETE PRE INÚ ŠKOLU

Prosíme tých, ktorí sú prijatí na našu školu a rozhodli sa nenastúpiť v septembri do 1. ročníka, aby nám svoje rozhodnutie oznámili čo najskôr telefonicky alebo sms správou na čísle 0910 842 681 a zaslaním záväzného potvrdenia o nenastúpení na štúdium na e-mailovú adresu sekretariat@oata.sk. 

NIE SOM PRIJATÝ, AKO ĎALEJ?

Pokiaľ si sa v zozname prijatých uchádzačov nenašiel, nestrachuj sa! Je veľmi pravdepodobné, že sa dostaneš na rad o niekoľko dní. Po 14. máji 2021 budeme volať uchádzačom podľa poradia úspešnosti, takže je potrebné iba chvíľku vyčkať.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na 0910 842 681.

Juraj Gregor, riaditeľ školy