Scroll Top

CENNÉ SKÚSENOSTI PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV

Naša škola vzdeláva študentov v odboroch ekonomického zamerania už viac ako tridsať rokov. Ako hovorí riaditeľ Juraj Gregor: „Roky sme cítili potrebu sprostredkovať našim študentom kvalitné vzdelávanie nielen v škole či v praxi na Slovensku, ale tiež v iných krajinách, v ktorých by uplatnili a zlepšovali svoje jazykové i odborné schopnosti.“

Táto príležitosť sa škole naskytla vďaka programu Erasmus + s názvom Zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu v kontexte modernej Európy, v rámci ktorého sa 5 učiteľov angličtiny a odborných predmetov zúčastnilo didaktických kurzov v Írsku a na Malte. Touto cestou si naši učitelia mohli zlepšiť  svoje jazykové schopnosti, dozvedeli sa o  inovatívnych metódach vyučovania, ale cennou bola najmä príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s kolegami z iných krajín.

Študenti, ktorí sa tohto programu zúčastnili, vycestovali na tri týždne do írskeho mesta Mallow, kde vykonávali svoju odbornú prax. Podľa študentky Michaely boli zážitkom nielen pracovné povinnosti, ale aj ubytovanie v írskych rodinách či výlety do okolia v čase po práci.

Celý projekt je finančne podporený z prostriedkov Erasmus+ prostredníctvom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC.