Scroll Top

Ako funguje právo v praxi?

Ako funguje právo v praxi 👨‍⚖️? To mali možnosť zažiť žiaci odboru medzinárodné obchodné vzťahy, ktorí sa mohli zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní na Okresnom súde v Žiline ⚖️. Po pojednávaní mohli položiť doplňujúce otázky sudcovi JUDr. Marekovi Bartkovi a dozvedieť sa o fungovaní nášho právneho systému ešte viac. Zároveň si vypočuli prednášku od Mgr. Pavla Jánošíka👮‍♂️, odborníka s dlhoročnými skúsenosťami, na tému trestné právo.

Ďakujeme za príležitosť navštívenia súdu a vypočutia si prednášky, bolo to zaujímavé a inšpiratívne💡!