Scroll Top

Inovácie v technológiách – festival Európska noc výskumníkov

“Inovácia odlišuje lídra od nasledovateľa. “

Steve Jobs

V rámci predmetu Cvičná firma sme sa inšpirovali na festivale Európska noc výskumníkov, ktorý je paralelne organizovaný v 24 štátoch Európy a tento ročník sa uskutočňuje pod značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva.

12. ročník festivalu na Slovensku sa konal v piatich mestách a my sme navštívili žilinské nákupné centrum Aupark.

Videli sme veľa zaujímavých objavov, vyskúšali sme si zariadenie “EMOTIV“, ktoré sníma činnosť mozgu. Činnosť nášho mozgu sa zaznamenala na tablete, ktorý bol pripojený k zariadeniu, kde sme sledovali hemisféry mozgu. Na pravej strane sme mohli vidieť náš záujem o zariadenie a na ľavej strane bolo naše citové rozpoloženie.

Zaujímavý bol prístroj na identifikovanie otlačku prsta, ktorý sme si mohli vyskúšať.

Andrea Salátová, Simina Trulíková, III.A
Renáta Fogeltonová