Scroll Top

Oznam o mimoriadnom riaditeľskom voľne z prevádzkových dôvodov

V súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 Vám oznamujem, že poskytnem žiakom voľno dňa 29. októbra 2018 z prevádzkových dôvodov (pripájanie horúcovodu).

Riadne vyučovanie sa začne vo pondelok 5. novembra 2018.

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy