Scroll Top

Inšpirujúca návšteva komunity Dobrého Pastiera v Kláštore pod znievom

Komunita Dobrého pastiera v Kláštore pod Znievom je jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným. Je to dôkaz toho, že kde je vôľa, tam je cesta. Ak človek využije všetky svoje dary, ktoré mu Boh dá a nebojí sa ísť ťažkou cestou, plný dôvery tak mu Boh požehná. Útulok Dobrého Pastiera je útulkom pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. Je tu miesto aj pre tých, ktorí si nevážili to, čo mali, a museli to žiaľ stratiť, aby to znova našli.

Taktiež sme mali možnosť vidieť budovu tretieho slovenského gymnázia, na ktorom študovalo množstvo významných osobností našich dejín. Na záver sme sa stretli s inovátorom a podnikateľom Jánom Košturiakom, ktorý nám poskytol príjemný rozhovor. Hovoril o podnikaní ako o službe pre dobro iných. Dozvedeli sme sa, aké zručnosti budú veľmi oceňované v dobrých firmách, čo je dôležité sa učiť pre spokojný a úspešný život v 21. storočí.

Kristína Mešková, 3.B