Scroll Top

Kľúč k slobode

Nežnú revolúciu spred 30-tich rokov sme si pripomenuli v prítomnosti priamych účastníkov: p. Ľubomíra Bechného a p. Eugena Cagáňa. Prijali sme výzvu a pripravili projekt o živote v totalitnom režime.  Prešli sme náročnou cestou od nápadu po realizáciu. Nebola jednoduchá. Súčasná generácia častokrát stráca kontinuitu historických udalostí.  Rezonovali témy politického zriadenia, neslobody, zákazu cestovania, zákazu zhromažďovania, uniformného školstva…

Veľkým prínosom boli osobné svedectvá hostí, ktorí svojimi príbehmi nás vtiahli do diania komunistického režimu a neľahkého dospievania v ňom.

Súčasťou projektu bola ukážka dobových predmetov a literatúry. Vzácnym prínosom boli i fotografie p. Ivana Vaška, ktorý zachytil atmosféru novembra 1989 v Žiline.

Celý projekt moderovali Ivana Podpleská a Denisa Hvorečná.

Aká je spätná väzba študentov?

„Priblížili sme spolužiakom, čo sa udialo…Pochopila som viac dejiny mojej krajiny… Keď som to počúvala som rada, že žijem v dnešnej dobe…Už viem, že sloboda nie je samozrejmosťou… Obohacovali sme sa navzájom a pracovali sme ako tím… Som vďačná, že som sa naučila niečo nové. Bola to dobrá príležitosť…“