Scroll Top

Olympiáda v anglickom jazyku 2019

Aj tento školský rok si naši študenti vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka.

Dňa 5. 11. 2019 prebehla písomná časť olympiády, ktorá preverila vedomosti z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania z porozumením a počúvania s porozumením.

 6. 11. 2019 si tí, ktorí získali najviac bodov z písomnej časti, vyskúšali svoje komunikačné zručnosti. Podľa obrázkovej predlohy vytvorili príbeh a viedli konverzáciu na danú tému.

Všetci zúčastnení preukázali dobré vedomosti. Najlepší nás budú reprezentovať v okresnom kole olympiády v januári 2020.

Kategória 2A:

  1. miesto: Nora Kupčíková – 2.A
  2. miesto: Andrej Riecký, 1.A
  3. miesto: Anna Grešáková, 1.A

Kategória 2B:

  1. miesto: Mária Gaňová, 3.A
  2. miesto: Šimon Jaroš, 4.A
  3. miesto: Simona Krňová, 3.A