Scroll Top

Kritéria prijímacieho konania – aktualizované

Na základe rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a v súlade podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje riaditeľ školy kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021.

Kritéria prijímacieho konania (verzia PDF) – stiahnuť
Príloha č. 1 (verzia DOC) – stiahnuť
Príloha č. 1 (verzia PDF) – stiahnuť

Kriteria-prijimacieho-konania-OATA-2020-2021

Ďalšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Pre viac informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese sekretariat@oata.sk, cez kontaktný formulár alebo telefonicky na +421910842681.