Scroll Top
KONTAKTNÉ ÚDAJE
NAŠA ADRESA

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Vysokoškolákov 1760/13
010 08 Žilina
Slovenská republika

KONTAKTNÉ ÚDAJE

TELEFÓN
Pevná linka sekretariát : +421415656950

Mobil riaditeľ školy: +421910842681

Mobil zástupkyňa riaditeľa školy: +421940985337

e-mail škola:
sekretariat@oata.sk

e-mail RŠ:
riaditel@oata.sk


e-mail ZRŠ:
zastupkyna@oata.sk
OTVÁRACIE HODINY

Pracovné dni
8.00 hod. – 16.00 hod.

Stránkové dni pre verejnosť
10.00 hod. – 14.00 hod.

Obedná prestávka
12.30 hod. – 13.00 hod.

 

BANKOVÉ SPOJENIE

ÚČET ŠKOLY
SK40 0200 0000 0000 6593 6432

ÚČET VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
SK63 0200 0000 0015 8765 1551

SPONZORSKÝ ÚČET
SK49 0200 0000 0019 9545 7651


IČO: 17059640
DIČ: 2020678517

AKO NÁS NÁJDETE
SOCIÁLNE SIETE
Zistite o nás viac cez sociálne siete a ostaňme v spojení!