Scroll Top

Naša žiačka získala prestížne ocenenie

Blahoželáme Katke Halúskovej k získaniu prestížnej Ceny profesora M. Kusého v literárnej súťaži NAŠA NEDÁVNA HISTÓRIA – Význam Deklarácie ľudských práv pre 21. storočie organizovanej o. z. MISIA 89! 🏆📚🎉

Katka získala ocenenie za esej s názvom “Chartisti na objednávku” a Cenu jej odovzdali manželka prof. Kusého Jolana Kusá, dcéry Dagmar Kusá, Alexandra Bražinová a verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský počas medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom “Ľudské práva -75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv“. 📝🌟👩‍🎓

Tešíme sa z jej úspechu a sme na ňu hrdí! 🎉👏🌟📚

Viac informácií z podujatia nájdete na stránke MISIA 89 o. z.

#misia89 #ustavpamatinaroda #verejnyochrancaprav #nasanedavnahistora #oatazilina