Scroll Top

Najlepší žiaci Žilinskej diecézy

Sme hrdí na Mišku Lovásovú, ktorá bola ocenená otcom biskupom Tomášom Galisom spolu s najlepšími žiakmi katolíckych stredných škôl v tomto školskom roku. 🌟👩‍🎓🏆🎉

Najprirodzenejšou Miškinou súčasťou je jej fotoaparát. Jej fotografie si opakovane všimla porota súťaže ŽSK „Lepší svet – čistejšie ovzdušie“, kde dosiahla opakovane prvenstvá. Miška je tiež úspešnou striebornou „dofáčkou“, ktorá vytrvalo pracuje na sebe, ale nezabúda tiež na iných. Venuje sa pomoci slabším, pravidelne doučuje angličtinu deti zo svojho okolia. Svoju všestrannosť dokazuje aj v športe, ktorým je beh na dlhé trate.

Vo voľnom čase sa venuje skautingu, organizuje podujatia a aktivity pre mladých skautov vo Varíne. Miluje prírodu a cestovanie. Rada trávi noci pod holým nebom v slovenských horách, no lákajú ju aj iné krajiny a postupne si plní svoje cestovateľské sny. Ako tretiačka absolvovala odbornú prax v írskom mestečku Mallow, kde pracovala na ekonomickom oddelení hotela. Svoje znalosti a rozhľad uplatnila na Ekonomickej olympiáde a svojim zanietením pomáha vo fungovaní školskej cvičnej firmy.

Miška je vždy usmievavá, pokojná, má cit pre detail a spravodlivosť.