Scroll Top

Noc v škole 2022

Milí žiaci,
srdečne Vás pozývame na obľúbené školské podujatie – Noc v škole. Zažite OATU aj z inej perspektívy a v inom čase! Začneme 27. októbra od 18.00 hod. a skončíme ráno 28. októbra do 9.00 hod. Prihláste sa prostredníctvom Edupage v časti Prihlasovanie / Ankety.

Počas akcie bude zabezpečený pedagogický dozor a spoločné raňajky. Je potrebné priniesť si spacák alebo teplú deku, karimatku, jedlo na večer a hlavne dobrú náladu. Pre účasť na akcii bude tiež potrebný písomný súhlas rodičov pre neplnoletých žiakov.

S pozdravom RŠ