Scroll Top

Výsledky prijímacích skúšok 2023

Milí deviataci,
výsledky prijímacích skúšok si môžete stiahnuť na tomto odkaze vo formáte PDF alebo pozrieť na stránke nižšie.

Aký bude ďalší postup?

Prijatí uchádzači písomne oznámia škole, či nastúpia alebo nenastúpia na štúdium do 24. 5. 2023. (Akceptujeme aj elektronicky naskenovaný a podpísaný dokument cez Edupage alebo e-mail.) Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení si môžete stiahnuť na tomto odkaze vo formáte DOC alebo vo formáte PDF.

Neprijatí uchádzači, t. j. tí, ktorí zistia, že zostali „pod čiarou“ (pričom splnili kritériá prijímacích skúšok), nezúfajte, budete musieť byť trpezliví a čakať na posuny v poradí uchádzačov, keďže mnohí prijatí uchádzači sa „zapíšu“ na inú školu.

Akonáhle sa uvoľní miesto, budeme Vás obratom kontaktovať, aby ste nám potvrdili, či máte o štúdium u nás záujem.

Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Vzor odvolania je možné stiahnuť vo formáte PDF alebo DOC.

V prípade otázok nás kontaktujte na 0910842681.